Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ... Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...

hot!
Ngày đăng: 10/04/2012
Dung lượng: 23.82 kB
Số lần tải: 2719

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục... Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 15/12/2009
Dung lượng: 262.5 kB
Số lần tải: 5981

Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành qui định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và PC GDTH đúng độ tuổi.

Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010 Thông tư 22 kèm theo CV 158/SGDĐT-VP ngày 24/2/2010

hot!
Ngày đăng: 24/02/2010
Dung lượng: 562.5 kB
Số lần tải: 3681

Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 1.03 MB
Số lần tải: 3742

Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo

hot!
Ngày đăng: 26/07/2019
Dung lượng: 11.48 MB
Số lần tải: 3066

Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

hot!
Ngày đăng: 07/03/2012
Dung lượng: 135.5 kB
Số lần tải: 2270

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 2 năm 2012 của BỘ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Trang 10 của 527

Danh mục

Đăng nhập