Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

1957TrH v/v cung cấp số liệu tính tốc độ đổi mới công nghệ 1957TrH v/v cung cấp số liệu tính tốc độ đổi mới công nghệ

hot!
Ngày đăng: 15/10/2018
Dung lượng: 155.93 kB
Số lần tải: 1475

1727-GDTX V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết HKI 1727-GDTX V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết HKI

hot!
Ngày đăng: 27/12/2011
Dung lượng: 48.71 kB
Số lần tải: 3122

1703-GDTH V/v bồi dưỡng CBQL thuộc chương trình SEQAP 1703-GDTH V/v bồi dưỡng CBQL thuộc chương trình SEQAP

hot!
Ngày đăng: 22/12/2011
Dung lượng: 78.59 kB
Số lần tải: 2741

1694-GDTrH về việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ FCE... 1694-GDTrH về việc tổ chức kỳ thi chứng chỉ FCE...

hot!
Ngày đăng: 21/12/2011
Dung lượng: 82.95 kB
Số lần tải: 2953

1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS 1428 - TCCB V/v Cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS

hot!
Ngày đăng: 27/10/2011
Dung lượng: 45.07 kB
Số lần tải: 3250

1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT 1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 102.35 kB
Số lần tải: 2728

(KHẨN) Tin Bão gần bờ (cơn bão số 16) lúc 14g 40 ngày 24/12/2017 (KHẨN) Tin Bão gần bờ (cơn bão số 16) lúc 14g 40 ngày 24/12/2017

hot!
Ngày đăng: 24/12/2017
Dung lượng: 349.02 kB
Số lần tải: 2656

(KHẨN) Tin bão gần bờ (cơn bão số 16) (KHẨN) Tin bão gần bờ (cơn bão số 16)

hot!
Ngày đăng: 24/12/2017
Dung lượng: 279.07 kB
Số lần tải: 1699
Trang 522 của 527

Danh mục

Đăng nhập