Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 125 TTCB V/v cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS ... CV 125 TTCB V/v cập nhật dữ liệu chương trình quản lý cán bộ PMIS ...

hot!
Ngày đăng: 09/02/2012
Dung lượng: 92.19 kB
Số lần tải: 2719

CV 1248-KHTC ngày 26/10/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010. CV 1248-KHTC ngày 26/10/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 26/10/2010
Dung lượng: 34.04 kB
Số lần tải: 2476

CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT. CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 411.4 kB
Số lần tải: 2343

CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT. CV 1246-TrH ngày 25/10/10 V/v dạy học môn tiếng Anh cấp THCS và THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 410.97 kB
Số lần tải: 3168

CV 1245-TH v/v mời dự hội thảo tham vấn tài liệu. CV 1245-TH v/v mời dự hội thảo tham vấn tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 11/06/2014
Dung lượng: 54.75 kB
Số lần tải: 2141

CV 1242 TrH ngày 27/9/12 V/v thu lệ phí nghề phổ thông khóa 4 năm 2012 CV 1242 TrH ngày 27/9/12 V/v thu lệ phí nghề phổ thông khóa 4 năm 2012

hot!
Ngày đăng: 27/09/2012
Dung lượng: 703.71 kB
Số lần tải: 2173

CV 1241 -GDCN V/v bổ sung hình làm chứng nhận lớp QL mạng máy tính. CV 1241 -GDCN V/v bổ sung hình làm chứng nhận lớp QL mạng máy tính.

hot!
Ngày đăng: 22/10/2010
Dung lượng: 30.96 kB
Số lần tải: 2587

CV 1240 - TCCB  ngày 26/9/12 V/v Cấp kinh phí đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ CV 1240 - TCCB ngày 26/9/12 V/v Cấp kinh phí đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

hot!
Ngày đăng: 26/09/2012
Dung lượng: 2.85 MB
Số lần tải: 3480
Trang 440 của 516

Danh mục

Đăng nhập