Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1310-VP v/v họp trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2013. CV 1310-VP v/v họp trực tuyến bồi dưỡng chính trị hè năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2013
Dung lượng: 53.97 kB
Số lần tải: 4169

CV 131 V/v tập huấn và thi đấu HKPĐ khu vực V tại TP Cần Thơ CV 131 V/v tập huấn và thi đấu HKPĐ khu vực V tại TP Cần Thơ

hot!
Ngày đăng: 09/02/2012
Dung lượng: 80.73 kB
Số lần tải: 2684

CV 1309-TX v/v thay đổi ngày tập huấn cho CBQL và giáo viên TTGDTX. CV 1309-TX v/v thay đổi ngày tập huấn cho CBQL và giáo viên TTGDTX.

hot!
Ngày đăng: 19/06/2014
Dung lượng: 52.52 kB
Số lần tải: 2331

CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT. CV 1308 - TH V/v tập huấn triển khai thực hiện TT 14/2011/TT-BGDĐT.

hot!
Ngày đăng: 04/10/2011
Dung lượng: 42.17 kB
Số lần tải: 2655

CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt. CV 1300-TrH ngày 09/11/10 V/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt.

hot!
Ngày đăng: 09/11/2010
Dung lượng: 29.88 kB
Số lần tải: 2348
Trang 433 của 514

Danh mục

Đăng nhập