Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010. CV 1339-KHTC ngày 16/11/10 V/v Mời nghiệm thu thiết bị năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 16/11/2010
Dung lượng: 547 kB
Số lần tải: 2848

CV 1338 hướng dẫn dạy m6n Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010 CV 1338 hướng dẫn dạy m6n Tin học tự chọn lớp 9 năm học 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 35.31 kB
Số lần tải: 3295

CV 1335 - KHTC ngày 16/10/12 V/v thanh lý tài sản năm 2012 CV 1335 - KHTC ngày 16/10/12 V/v thanh lý tài sản năm 2012

hot!
Ngày đăng: 18/10/2012
Dung lượng: 601.17 kB
Số lần tải: 2707

CV 1334 - TH V/v giới thiệu GV dự tập huấn dạy T.A cấp tiểu học. CV 1334 - TH V/v giới thiệu GV dự tập huấn dạy T.A cấp tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 07/10/2011
Dung lượng: 44 kB
Số lần tải: 2830

CV 1333 - TH V/v triển khai phần mềm quản lý PCGDTHĐĐT... CV 1333 - TH V/v triển khai phần mềm quản lý PCGDTHĐĐT...

hot!
Ngày đăng: 07/10/2011
Dung lượng: 55.45 kB
Số lần tải: 2763
Trang 432 của 516

Danh mục

Đăng nhập