Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 Điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 25/09/2018
Dung lượng: 651.81 kB
Số lần tải: 2840

Tài liệu hội nghị giao ban lần 1 (ngày 28/9/2018) Tài liệu hội nghị giao ban lần 1 (ngày 28/9/2018)

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 164 kB
Số lần tải: 2109

Công văn 1848-TCCB về việc báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019 Công văn 1848-TCCB về việc báo cáo nhanh số liệu năm học 2018 - 2019

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 100.46 kB
Số lần tải: 1656

Biểu mẫu kèm theo CV 1848 Biểu mẫu kèm theo CV 1848

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 72 kB
Số lần tải: 1379

CV số 1861_KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí I và quí II năm 2018 CV số 1861_KHTC v/v thẩm tra quyết toán quí I và quí II năm 2018

hot!
Ngày đăng: 01/10/2018
Dung lượng: 151.6 kB
Số lần tải: 1264
Trang 432 của 516

Danh mục

Đăng nhập