Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

CV số 2284 V/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa bồi dưỡng KTQP&AN CV số 2284 V/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa bồi dưỡng KTQP&AN

hot!
Ngày đăng: 06/11/2017
Dung lượng: 63.52 kB
Số lần tải: 1286

CV số 1096-TTr v/v triển khai văn bản pháp luật. CV số 1096-TTr v/v triển khai văn bản pháp luật.

hot!
Ngày đăng: 13/05/2016
Dung lượng: 67.1 kB
Số lần tải: 1285

Mẫu cam kết đi học VB giáo dục quốc phòng an ninh 2016 Mẫu cam kết đi học VB giáo dục quốc phòng an ninh 2016

hot!
Ngày đăng: 19/09/2016
Dung lượng: 153.69 kB
Số lần tải: 1283

Đính kèm Công văn 1947/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/10/2018 Đính kèm Công văn 1947/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/10/2018

hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 424.81 kB
Số lần tải: 1283

Công văn 2470 của Bộ GD&ĐT ngày 22/5/2015 V/v hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh Công văn 2470 của Bộ GD&ĐT ngày 22/5/2015 V/v hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh

hot!
Ngày đăng: 25/05/2015
Dung lượng: 43.5 kB
Số lần tải: 1282

Các điểm đăng ký dự thi lập Bảng tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh theo Công văn này, gởi file tổng hợp về email phongktkd.sobentre@moet.edu.vn trước ngày 27/5/2015 để kịp chỉnh sửa (đối với thí sinh thi cụm Bến Tre) và chuyển cho Trường Đại học Tiền Giang chỉnh sửa (đối với thí sinh thi cụm Tiền Giang - Bến Tre).

Văn bản tổng hợp điều chỉnh thông tin thí sinh (có ký tên, đóng dấu của lãnh đạo đơn vị) gởi về Phòng Khảo thí và QLCLGD hạn cuối 16g ngày 27/5/2015.

Công văn 417 v/v tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 Công văn 417 v/v tham gia cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

hot!
Ngày đăng: 20/03/2019
Dung lượng: 371.19 kB
Số lần tải: 1282
Trang 418 của 465

Danh mục

Đăng nhập