Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 167-KH v/v báo cáo thống kê số liệu học sinh lớp 9 của các T.THCS. CV 167-KH v/v báo cáo thống kê số liệu học sinh lớp 9 của các T.THCS.

hot!
Ngày đăng: 01/02/2013
Dung lượng: 436.5 kB
Số lần tải: 8458

CV 1667- TrH v/v tuyên truyền ATGT tháng 8 năm 2015. CV 1667- TrH v/v tuyên truyền ATGT tháng 8 năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2015
Dung lượng: 586.67 kB
Số lần tải: 1853

CV 1666- TrH v/v nhận bóng cho học sinh. CV 1666- TrH v/v nhận bóng cho học sinh.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2015
Dung lượng: 146.84 kB
Số lần tải: 1748

CV 1661-BGD v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT. CV 1661-BGD v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT.

hot!
Ngày đăng: 26/03/2012
Dung lượng: 501.55 kB
Số lần tải: 2621

CV 1660- VP v/v góp ý các tiêu chí thi đua năm học 2015-2016. CV 1660- VP v/v góp ý các tiêu chí thi đua năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2015
Dung lượng: 67.92 kB
Số lần tải: 1982

CV 166- GDTH ngày 15/02/11 V/v tập huấn tài liệu giảng dạy môn T.A lớp 3. CV 166- GDTH ngày 15/02/11 V/v tập huấn tài liệu giảng dạy môn T.A lớp 3.

hot!
Ngày đăng: 15/02/2011
Dung lượng: 41.57 kB
Số lần tải: 2088

Gửi PGDĐT Châu Thành.

CV 1658 -TrH v/v xin ý kiến các đơn vị thực hiện Đề án NNQG 2020. CV 1658 -TrH v/v xin ý kiến các đơn vị thực hiện Đề án NNQG 2020.

hot!
Ngày đăng: 07/08/2015
Dung lượng: 166.97 kB
Số lần tải: 2449
Trang 405 của 512

Danh mục

Đăng nhập