Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 Hướng dẫn nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 1.58 MB
Số lần tải: 5678

Có điều chỉnh tại trang 4, 7, 11

CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 CV số 415_VP v/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 153.23 kB
Số lần tải: 1421

QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018 QĐ v/v thanh tra coi và chấm thi nghề phổ thông khóa ngày 25/3/2018

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 434.56 kB
Số lần tải: 5942

QĐ v/v khảo sát công tác quản lý chuyên môn trường THPT Lương Thế Vinh QĐ v/v khảo sát công tác quản lý chuyên môn trường THPT Lương Thế Vinh

hot!
Ngày đăng: 16/03/2018
Dung lượng: 137.48 kB
Số lần tải: 1556

CV số 425_KT v/v đăng ký mua hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2018 CV số 425_KT v/v đăng ký mua hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2018

hot!
Ngày đăng: 19/03/2018
Dung lượng: 92.96 kB
Số lần tải: 1363

CV số 431_CTTT v/v tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2018 CV số 431_CTTT v/v tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2018

hot!
Ngày đăng: 19/03/2018
Dung lượng: 353.84 kB
Số lần tải: 1250
Trang 405 của 512

Danh mục

Đăng nhập