Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Cv 1749 - MN về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN Cv 1749 - MN về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN

hot!
Ngày đăng: 13/09/2013
Dung lượng: 70.71 kB
Số lần tải: 1700

CV 1747 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2012 CV 1747 V/v Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2012

hot!
Ngày đăng: 30/12/2011
Dung lượng: 99.87 kB
Số lần tải: 2313

CV 1744 TrH Về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông CV 1744 TrH Về việc thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông

hot!
Ngày đăng: 13/09/2013
Dung lượng: 112.88 kB
Số lần tải: 2092

CV 1731 - KHTC  Về việc rà soát các công trình thuộc danh mục thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 -2012 và tình hình giả ngân vốn năm 2013 CV 1731 - KHTC Về việc rà soát các công trình thuộc danh mục thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 -2012 và tình hình giả ngân vốn năm 2013

hot!
Ngày đăng: 11/09/2013
Dung lượng: 112.11 kB
Số lần tải: 1834

Nhờ các phòng giáo dục và đào tạo chuyển trước văn bản này đến UBND các huyện, thành phố dùm.

Trang 403 của 515

Danh mục

Đăng nhập