Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

CV 366-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II. CV 366-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II.

hot!
Ngày đăng: 30/03/2012
Dung lượng: 4.2 MB
Số lần tải: 7012

QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình giảng dạy tiếng Pháp. QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình giảng dạy tiếng Pháp.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2011
Dung lượng: 79.23 kB
Số lần tải: 6954

Kết quả sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả sáng kiến kinh nghiệm.

hot!
Ngày đăng: 18/06/2013
Dung lượng: 1.4 MB
Số lần tải: 6686

Có điều chỉnh

Dự thảo kết quả SKKN năm học 2014-2015. Dự thảo kết quả SKKN năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 25/05/2015
Dung lượng: 2.56 MB
Số lần tải: 6345

Các đơn vị và cá nhân xem, nếu thiếu sót phản ánh gấp về Văn phòng Sở để ra quyết định chính thức.

CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011. CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2011
Dung lượng: 555.77 kB
Số lần tải: 6238

CV 495-TCCB v/v xây dựng quy hoạch A2 cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020. CV 495-TCCB v/v xây dựng quy hoạch A2 cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020.

hot!
Ngày đăng: 14/03/2014
Dung lượng: 771.85 kB
Số lần tải: 6189

CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013. CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 06/11/2013
Dung lượng: 72.01 kB
Số lần tải: 6110

CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ. CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ.

hot!
Ngày đăng: 13/01/2016
Dung lượng: 95.17 kB
Số lần tải: 6053
Trang 4 của 394

Danh mục

Đăng nhập