Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

 CV số 1108-GDTH v/v tiếp đoàn khảo sát SEQAP làm việc tại Bến Tre. CV số 1108-GDTH v/v tiếp đoàn khảo sát SEQAP làm việc tại Bến Tre.

hot!
Ngày đăng: 13/05/2016
Dung lượng: 144.75 kB
Số lần tải: 1831

 Danh mục thiết bị cấp cho trường học Danh mục thiết bị cấp cho trường học

hot!
Ngày đăng: 08/12/2009
Dung lượng: 163.69 kB
Số lần tải: 3087

 File kèm CV 1188 (Trường PT Hermain Gmeiner + trường NDTE Khuyết tật) File kèm CV 1188 (Trường PT Hermain Gmeiner + trường NDTE Khuyết tật)

hot!
Ngày đăng: 19/09/2012
Dung lượng: 408.74 kB
Số lần tải: 2007

 File kèm Cv 1188 (TT GDTX  và TTKTTH HN) File kèm Cv 1188 (TT GDTX và TTKTTH HN)

hot!
Ngày đăng: 19/09/2012
Dung lượng: 295.84 kB
Số lần tải: 2133

 FILE KÈM CV 1663 /SGD&ĐT-GDTX CÁC BIỂU MẪU THỐNGKÊ SƠ KẾT HKI  2012-2013 FILE KÈM CV 1663 /SGD&ĐT-GDTX CÁC BIỂU MẪU THỐNGKÊ SƠ KẾT HKI 2012-2013

hot!
Ngày đăng: 18/12/2012
Dung lượng: 221.5 kB
Số lần tải: 2512

 File kèm CV 299  về Thông tin TS CĐ, ĐH năm 2012 File kèm CV 299 về Thông tin TS CĐ, ĐH năm 2012

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 5.73 MB
Số lần tải: 2375

 File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD . File kèm CV 338 Mẫu danh sách kỷ niệm chương cho PGD .

hot!
Ngày đăng: 21/03/2011
Dung lượng: 199.5 kB
Số lần tải: 2516

 File kèm CV 541 Mẫu thống kê cuối năm 2011-2012 File kèm CV 541 Mẫu thống kê cuối năm 2011-2012

hot!
Ngày đăng: 09/05/2012
Dung lượng: 630.63 kB
Số lần tải: 2815

 Kế hoạch kiểm tra việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tú Trinh và việc giải quyết khiếu nại ... Kế hoạch kiểm tra việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tú Trinh và việc giải quyết khiếu nại ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 58.38 kB
Số lần tải: 3589

Kế hoạch kiểm tra việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tú Trinh và việc giải quyết khiếu nại của Phòng GDĐT Bình Đại.

 KQ TH Toán 2012-2013 (FILE KÈM CV 499/SGD&ĐT - GDTrH) KQ TH Toán 2012-2013 (FILE KÈM CV 499/SGD&ĐT - GDTrH)

hot!
Ngày đăng: 17/04/2013
Dung lượng: 329 kB
Số lần tải: 4202
Trang 3 của 531

Danh mục

Đăng nhập