Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ... Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 29.85 kB
Số lần tải: 3204

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn về đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ... Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 45.04 kB
Số lần tải: 3248

Công văn số 1285 ngày 10/11/2009 về việc: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức tập huấn về đánh giá giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp

 Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học... Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 70.53 kB
Số lần tải: 3600

Công văn 1292 ngày 10/11/09 v/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản Đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu cho cấp học Giáo dục mầm non năm học 2009-2010.

 Quyết định 97 ngày 10/11/09 ... Quyết định 97 ngày 10/11/09 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 82.34 kB
Số lần tải: 3290

Quyết định 97 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng công tác quản lý và bảo trì mạng máy tính năm 2009.

 Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục... Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 303.79 kB
Số lần tải: 3761

Quyết định 96 ngày 10/11/09 v/v cử viên chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường học năm 2009.

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 34.9 kB
Số lần tải: 2734

Công văn số 1295/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 11/11/2009 về việc Đính chính nội dung trong tài liệu tập huấn về kiểm định chất lượng giáo dục.

Xem thêm icon Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 của Bộ GD&ĐT (153.5 kB)

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ... Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 49.72 kB
Số lần tải: 3259

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 của Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III. Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 247.72 kB
Số lần tải: 3132

Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09. Danh mục kèm theo CV 1292 ngày 10/11/09.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.02 MB
Số lần tải: 3269

Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn. Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 198.88 kB
Số lần tải: 3251

Công văn 1306 ngày 13/11/09 Công văn 1306 ngày 13/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 3284

Công văn 1306 ngày 13/11/09 v/v tổ chức cuộc thi thử và vòng sơ kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh cấp trung học năm học 2009-2010.

Thông báo v/v kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Thông báo v/v kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 509.68 kB
Số lần tải: 3353

Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THP Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THP

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 67.59 kB
Số lần tải: 2994

Công văn số 1313/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 13/11/2009 về việc Đăng kí mua tài liệu về thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ

Công văn 1322 ngày 16/11/09 Công văn 1322 ngày 16/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 28.53 kB
Số lần tải: 3110

Công văn 1322 ngày 16/11/09 v/v báo cáo danh sách đối tượng cán bộ chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh.

Trang 3 của 541

Danh mục

Đăng nhập