Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Báo cáo v/v Công tác thư viên ngành GD&ĐT Báo cáo v/v Công tác thư viên ngành GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 07/02/2018
Dung lượng: 1.27 MB
Số lần tải: 2846

Báo cáo V/v khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trung tâm GDTX.... Báo cáo V/v khảo sát thực trạng cơ sở vật chất trung tâm GDTX....

hot!
Ngày đăng: 19/03/2012
Dung lượng: 6.86 MB
Số lần tải: 2681

Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2014-2015. Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 15/05/2015
Dung lượng: 266.16 kB
Số lần tải: 2647

Báo cáo v/v kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015. Báo cáo v/v kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 15/01/2015
Dung lượng: 237.88 kB
Số lần tải: 2507

Báo cáo v/v kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016. Báo cáo v/v kiểm tra việc tổ chức kiểm tra học kì 1 năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 27/01/2016
Dung lượng: 191.89 kB
Số lần tải: 2306

Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2013-2014. Báo cáo v/v kiểm tra công tác kiểm tra học kì 2 năm học 2013-2014.

hot!
Ngày đăng: 22/05/2014
Dung lượng: 299.13 kB
Số lần tải: 5341
Trang 9 của 550

Danh mục

Đăng nhập