Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM. TB của BHXH v/v chi trả lương hưu qua tài khoản thẻ ATM.

hot!
Ngày đăng: 09/12/2010
Dung lượng: 62.05 kB
Số lần tải: 6736

CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015. CV 2874-TrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 28/11/2014
Dung lượng: 160.88 kB
Số lần tải: 6675

CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016. CV 1760- TCCB v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 21/08/2015
Dung lượng: 317.29 kB
Số lần tải: 6659

Có điều chỉnh ở phần 1/Mầm non: 13 giáo viên

CV 1656 V/v nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn CV 1656 V/v nâng bậc lương, nâng bậc lương trước thời hạn

hot!
Ngày đăng: 17/12/2012
Dung lượng: 1.07 MB
Số lần tải: 6617

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 6614

CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức CV số 2946-TCCB v/v tạm dừng tuyển dụng viên chức

hot!
Ngày đăng: 14/11/2016
Dung lượng: 478.94 kB
Số lần tải: 6502

Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 21/07/2017
Dung lượng: 134.43 kB
Số lần tải: 6492
Trang 9 của 546

Danh mục

Đăng nhập