Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010. Báo cáo họp giao ban lần 2 năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 22/02/2010
Dung lượng: 839.24 kB
Số lần tải: 3166

Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi TN THPT Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi TN THPT

hot!
Ngày đăng: 22/05/2012
Dung lượng: 58.5 kB
Số lần tải: 2899

Báo cáo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2016-2017 Báo cáo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 17/05/2017
Dung lượng: 434.03 kB
Số lần tải: 2411

Báo cáo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 Báo cáo kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 30/05/2018
Dung lượng: 392.27 kB
Số lần tải: 1651

Báo cáo kinh phí năm 2010. Báo cáo kinh phí năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/04/2011
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 2416

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp.. Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp..

hot!
Ngày đăng: 21/05/2010
Dung lượng: 261.45 kB
Số lần tải: 3256

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2009-2010

BÁO CÁO TEMIS NĂM 2020 BÁO CÁO TEMIS NĂM 2020

hot!
Ngày đăng: 31/03/2021
Dung lượng: 853.56 kB
Số lần tải: 782

Báo cáo thống kê cuối năm học 2012 - 2013 ( cập nhật ngày 15/5/2013) Báo cáo thống kê cuối năm học 2012 - 2013 ( cập nhật ngày 15/5/2013)

hot!
Ngày đăng: 15/05/2013
Dung lượng: 1.61 MB
Số lần tải: 2875
Trang 7 của 550

Danh mục

Đăng nhập