Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ... Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...

hot!
Ngày đăng: 10/04/2012
Dung lượng: 23.82 kB
Số lần tải: 2850

Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học

Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06  tháng 3  năm 2012  Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT

hot!
Ngày đăng: 08/03/2012
Dung lượng: 385.88 kB
Số lần tải: 3395

Thông tư số 10 /2012/TT-BGDĐT, ngày 06  tháng 3  năm 2012  Ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT

Cập nhật ngày 09/3/2012

Trang 538 của 547

Danh mục

Đăng nhập