Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021

hot!
Ngày đăng: 18/01/2021
Dung lượng: 594.28 kB
Số lần tải: 480

Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2021 Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2021

hot!
Ngày đăng: 18/01/2021
Dung lượng: 625.41 kB
Số lần tải: 466

Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo lịch tiếp công dân của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

hot!
Ngày đăng: 21/01/2021
Dung lượng: 633.01 kB
Số lần tải: 362

CV số 160_VP v/v tiếp nhận quà của tổ chức Global Vision/Hàn Quốc CV số 160_VP v/v tiếp nhận quà của tổ chức Global Vision/Hàn Quốc

hot!
Ngày đăng: 22/01/2021
Dung lượng: 665.02 kB
Số lần tải: 808

CV số 188_TrH-TX v/v tham dự hoạt động dạy học theo chủ đề STEM CV số 188_TrH-TX v/v tham dự hoạt động dạy học theo chủ đề STEM

hot!
Ngày đăng: 27/01/2021
Dung lượng: 1.07 MB
Số lần tải: 1112
Trang 537 của 541

Danh mục

Đăng nhập