Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Thông tri 03-TT/TU về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013

hot!
Ngày đăng: 06/08/2012
Dung lượng: 2.54 MB
Số lần tải: 5645

Thông tri nhiệm vụ năm học 2013-2014 Thông tri nhiệm vụ năm học 2013-2014

hot!
Ngày đăng: 07/08/2013
Dung lượng: 316.65 kB
Số lần tải: 4849

Thông tri nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Thông tri nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

hot!
Ngày đăng: 28/07/2016
Dung lượng: 616.54 kB
Số lần tải: 5809

Thông tri số 06-TT/TU của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ năm học 2014-2015. Thông tri số 06-TT/TU của Tỉnh uỷ về nhiệm vụ năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 31/07/2014
Dung lượng: 249.39 kB
Số lần tải: 4325

Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018 Thông tri về nhiệm vụ năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 27/07/2017
Dung lượng: 294.03 kB
Số lần tải: 4322

Thông tri về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 Thông tri về nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

hot!
Ngày đăng: 04/09/2019
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 2318

Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Thông tư 06 năm 2012 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

hot!
Ngày đăng: 07/03/2012
Dung lượng: 135.5 kB
Số lần tải: 2381

Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15  tháng 2 năm 2012 của BỘ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên

Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BNV và Thông tư 07/2019/TT-BNV kèm theo

hot!
Ngày đăng: 26/07/2019
Dung lượng: 11.48 MB
Số lần tải: 3197

Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Thông tư 09-BNV quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2011
Dung lượng: 1.03 MB
Số lần tải: 3918
Trang 536 của 546

Danh mục

Đăng nhập