Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Chánh Văn phòng Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Chánh Văn phòng

hot!
Ngày đăng: 02/07/2013
Dung lượng: 42.16 kB
Số lần tải: 3495

Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 32.3 kB
Số lần tải: 3448

Thông báo về việc kiểm tra thi học kỳ I năm học 2011 - 2012 Thông báo về việc kiểm tra thi học kỳ I năm học 2011 - 2012

hot!
Ngày đăng: 06/12/2011
Dung lượng: 38.35 kB
Số lần tải: 3585

Thông báo Về việc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên Thông báo Về việc nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

hot!
Ngày đăng: 13/09/2011
Dung lượng: 135.17 kB
Số lần tải: 2771

Thông báo về việc nhận học bổng tiếp sức đến trường năm 2010 Thông báo về việc nhận học bổng tiếp sức đến trường năm 2010

hot!
Ngày đăng: 20/09/2010
Dung lượng: 218.87 kB
Số lần tải: 2857

Thông báo Về việc nhận học bổng Trần Đại Nghĩa năm 2010. Thông báo Về việc nhận học bổng Trần Đại Nghĩa năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 27/10/2010
Dung lượng: 465.15 kB
Số lần tải: 3131

Thông báo về việc nộp báo cáo thu chi học phí Thông báo về việc nộp báo cáo thu chi học phí

hot!
Ngày đăng: 31/01/2012
Dung lượng: 35 kB
Số lần tải: 2475

Đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở nộp Báo cáo thu, chi học phí năm 2011 về Sở GD&ĐT (phòng KH - TC) trước ngày 29/02/2012.

Trang 532 của 547

Danh mục

Đăng nhập