Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

hot!
Ngày đăng: 22/08/2016
Dung lượng: 169.25 kB
Số lần tải: 3020

Thông báo V/v Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011. Thông báo V/v Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011.

hot!
Ngày đăng: 05/01/2011
Dung lượng: 256.55 kB
Số lần tải: 3103

Thông báo v/v tuyển sinh đại học chính quy vào ĐHQGHN năm 2015. Thông báo v/v tuyển sinh đại học chính quy vào ĐHQGHN năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 27/03/2015
Dung lượng: 1.19 MB
Số lần tải: 3196

Thông báo V/v Điều chỉnh giao biên chế sự nghiệp cấp TH năm 2012 Thông báo V/v Điều chỉnh giao biên chế sự nghiệp cấp TH năm 2012

hot!
Ngày đăng: 24/09/2012
Dung lượng: 1.12 MB
Số lần tải: 3598

Thông báo v/v đối chiếu số liệu dự toán ngân sách năm 2010. Thông báo v/v đối chiếu số liệu dự toán ngân sách năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 20/05/2011
Dung lượng: 50.85 kB
Số lần tải: 2684

Thông Báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật HĐD Windows Thông Báo và hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật HĐD Windows

hot!
Ngày đăng: 30/03/2012
Dung lượng: 1.71 MB
Số lần tải: 3306

Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Chánh Văn phòng Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký cùa Phó Chánh Văn phòng

hot!
Ngày đăng: 02/07/2013
Dung lượng: 42.16 kB
Số lần tải: 3494

Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 32.3 kB
Số lần tải: 3445
Trang 531 của 547

Danh mục

Đăng nhập