Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Bổ sung biểu mẫu kèm theo CV 1849-KHTC ngày 13/8/2014. Bổ sung biểu mẫu kèm theo CV 1849-KHTC ngày 13/8/2014.

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 23.44 kB
Số lần tải: 2129

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 5494

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Bổ sung danh sách đội cầu lông kèm theo QĐ 193 ngày 19/3/2018 Bổ sung danh sách đội cầu lông kèm theo QĐ 193 ngày 19/3/2018

hot!
Ngày đăng: 20/03/2018
Dung lượng: 50.27 kB
Số lần tải: 1575

Bổ sung danh mục mua sắm thiết bị năm 2009 Bổ sung danh mục mua sắm thiết bị năm 2009

hot!
Ngày đăng: 11/12/2009
Dung lượng: 15.2 kB
Số lần tải: 3024

Bổ sung danh mục kèm theo Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2013. Bổ sung danh mục kèm theo Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 25/12/2013
Dung lượng: 27.57 kB
Số lần tải: 2071

Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10. Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 336.28 kB
Số lần tải: 3545

Bổ sung biểu mẫu kèm CV 976-TCCB Bổ sung biểu mẫu kèm CV 976-TCCB

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 34.54 kB
Số lần tải: 2959

Biểu mẫu kèm theo CV 2094-VP (họp ngày 15/9/2014) Biểu mẫu kèm theo CV 2094-VP (họp ngày 15/9/2014)

hot!
Ngày đăng: 12/09/2014
Dung lượng: 66.17 kB
Số lần tải: 5259

Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 1364-TCCB. Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 1364-TCCB.

hot!
Ngày đăng: 25/06/2014
Dung lượng: 34 kB
Số lần tải: 2031

Biểu mẫu đính kèm CV lấy ý kiến thăm dò xét tặng danh hiệu NGƯT Biểu mẫu đính kèm CV lấy ý kiến thăm dò xét tặng danh hiệu NGƯT

hot!
Ngày đăng: 13/02/2017
Dung lượng: 37.5 kB
Số lần tải: 1512
Trang 515 của 527

Danh mục

Đăng nhập