Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Chương trình hành động thực hiện các thông báo kết luận của Bộ Chính trị ... Chương trình hành động thực hiện các thông báo kết luận của Bộ Chính trị ...

hot!
Ngày đăng: 17/12/2009
Dung lượng: 380.75 kB
Số lần tải: 3545

Chương trình hành động thực hiện các thông báo kết luận của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

Chương trình hành động của ban vì sự tiến bô phụ nữ Chương trình hành động của ban vì sự tiến bô phụ nữ

hot!
Ngày đăng: 16/02/2012
Dung lượng: 2.27 MB
Số lần tải: 3938

Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015.

hot!
Ngày đăng: 28/08/2014
Dung lượng: 292.03 kB
Số lần tải: 3441

Chính sách giảm giá cước dịch vụ sổ liên lạc điện tử. Chính sách giảm giá cước dịch vụ sổ liên lạc điện tử.

hot!
Ngày đăng: 19/11/2015
Dung lượng: 91.5 kB
Số lần tải: 1957

Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học Chiêu Sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng Mầm non và Tiểu học

hot!
Ngày đăng: 12/11/2010
Dung lượng: 120.5 kB
Số lần tải: 2663

Công văn số 1325/SGD&ĐT - TCCB ngày 12/11/2010 của Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng Hiệu trường Mầm non và Tiểu học.

Chia lớp bồi dưỡng mạng máy tính năm 2012 (Kèm CV 784) Chia lớp bồi dưỡng mạng máy tính năm 2012 (Kèm CV 784)

hot!
Ngày đăng: 02/07/2012
Dung lượng: 66.5 kB
Số lần tải: 2508

Chỉ đạo ứng phó Bão Tembin (bão số 16) của UBND tỉnh. Chỉ đạo ứng phó Bão Tembin (bão số 16) của UBND tỉnh.

hot!
Ngày đăng: 23/12/2017
Dung lượng: 3.99 MB
Số lần tải: 4430

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

hot!
Ngày đăng: 01/09/2016
Dung lượng: 447.66 kB
Số lần tải: 4350

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

hot!
Ngày đăng: 31/08/2015
Dung lượng: 561.16 kB
Số lần tải: 6476

Chỉ thị v/v phát động phong trào thi đua năm 2016. Chỉ thị v/v phát động phong trào thi đua năm 2016.

hot!
Ngày đăng: 14/01/2016
Dung lượng: 351.59 kB
Số lần tải: 3023

Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả. Chỉ thị v/v khống chế dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

hot!
Ngày đăng: 14/06/2010
Dung lượng: 117.91 kB
Số lần tải: 2698

Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 28/08/2018
Dung lượng: 660.99 kB
Số lần tải: 4154
Trang 511 của 525

Danh mục

Đăng nhập