Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi Cách thức ghi hồ sơ đăng ký dự thi

hot!
Ngày đăng: 23/03/2012
Dung lượng: 4.25 MB
Số lần tải: 3280

Các đơn vị dự họp trực tuyến in  dự thảo báo cáo dự họp Các đơn vị dự họp trực tuyến in dự thảo báo cáo dự họp

hot!
Ngày đăng: 14/01/2013
Dung lượng: 5.12 MB
Số lần tải: 3021

Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN. Các PGD&ĐT tham khảo phiếu đánh giá và phiếu nhận xét SKKN.

hot!
Ngày đăng: 15/04/2011
Dung lượng: 125.7 kB
Số lần tải: 3201

Bổ sung biểu mẫu kèm theo CV 1849-KHTC ngày 13/8/2014. Bổ sung biểu mẫu kèm theo CV 1849-KHTC ngày 13/8/2014.

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 23.44 kB
Số lần tải: 2102

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 5467

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Bổ sung danh sách đội cầu lông kèm theo QĐ 193 ngày 19/3/2018 Bổ sung danh sách đội cầu lông kèm theo QĐ 193 ngày 19/3/2018

hot!
Ngày đăng: 20/03/2018
Dung lượng: 50.27 kB
Số lần tải: 1544

Bổ sung danh mục mua sắm thiết bị năm 2009 Bổ sung danh mục mua sắm thiết bị năm 2009

hot!
Ngày đăng: 11/12/2009
Dung lượng: 15.2 kB
Số lần tải: 3001

Bổ sung danh mục kèm theo Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2013. Bổ sung danh mục kèm theo Giấy mời nghiệm thu thiết bị mẫu năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 25/12/2013
Dung lượng: 27.57 kB
Số lần tải: 2047

Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10. Bổ sung Cv 1246-TrH ngày 25/20/10.

hot!
Ngày đăng: 25/10/2010
Dung lượng: 336.28 kB
Số lần tải: 3517
Trang 510 của 522

Danh mục

Đăng nhập