Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1191/SGD&ĐT-GDTH v/v bồi dưỡng cốt cán năm 2013 Công văn 1191/SGD&ĐT-GDTH v/v bồi dưỡng cốt cán năm 2013

hot!
Ngày đăng: 04/07/2013
Dung lượng: 92.23 kB
Số lần tải: 4385

Công văn 118/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2010 v/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên... Công văn 118/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2010 v/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên...

hot!
Ngày đăng: 04/02/2010
Dung lượng: 52.26 kB
Số lần tải: 3405

V/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra công nhận GVDG cấp tỉnh, cấp học Mầm non.

Công văn 1134 ngày 10/09/2012 V/v báo cáo số liệu phục vụ tổng kết Chỉ thị 55/2008/CT-BGĐT Công văn 1134 ngày 10/09/2012 V/v báo cáo số liệu phục vụ tổng kết Chỉ thị 55/2008/CT-BGĐT

hot!
Ngày đăng: 10/09/2012
Dung lượng: 33.01 kB
Số lần tải: 1925

Đề nghị các đơn vị khi báo cáo điền vào cột thích hợp trong mẫu đính kèm và gởi File báo cáo qua email. Tên File báo cáo đặt theo tên đơn vị.

File đính kèm

Công văn 1129 về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011 Công văn 1129 về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 19/10/2010
Dung lượng: 52.97 kB
Số lần tải: 2998

Công văn 1129/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 19/10/2010 của Sở GD&ĐT về việc Thông báo kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011.

(Ngày tổ chức thi thành lập đội tuyển: 27/10/2010)

icon Danh sách HSG đạt giải HSG tỉnh lớp 12 THPT năm học 2010-2011

Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 03/02/2010
Dung lượng: 52.69 kB
Số lần tải: 2640

Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/02/2010 V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

icon Mẫu Danh sách cán bộ, giáo viên coi, chấm thi

icon Mẫu báo cáo dự kiến số liệu thí sinh dự thi

Công văn 1079 Hướng dẫn tổ chức kì thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010-2011 Công văn 1079 Hướng dẫn tổ chức kì thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 16/09/2010
Dung lượng: 179.18 kB
Số lần tải: 3931

Công văn 1079/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/9/2010 của  Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kì thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010-2011

Công văn 1069 ngày 26/5/2014 V/v kiểm tra tên môn bảo lưu trên thẻ dự thi thí sinh hệ giáo dục thường xuyên Công văn 1069 ngày 26/5/2014 V/v kiểm tra tên môn bảo lưu trên thẻ dự thi thí sinh hệ giáo dục thường xuyên

hot!
Ngày đăng: 26/05/2014
Dung lượng: 51.71 kB
Số lần tải: 1693

Lưu ý các Trung tâm GDTX khi kiểm tra thẻ dự thi so với mẫu M10 cần bảo đảm các qui trình kiểm tra mẫu M10 thể hiện đúng môn bảo lưu của thí sinh theo phiếu đăng kí dự thi.

Phòng Khảo thí và QLCLGD

Công văn 1035 ngày 10/9/2010 Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011 Công văn 1035 ngày 10/9/2010 Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 10/09/2010
Dung lượng: 56.62 kB
Số lần tải: 2640

Công văn 1035/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 10/9/2010 V/v Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Công văn 1032 ngày 10/9/ 2010 Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12... Công văn 1032 ngày 10/9/ 2010 Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12...

hot!
Ngày đăng: 10/09/2010
Dung lượng: 197.53 kB
Số lần tải: 4789

Công văn số 1032/SGD&ĐT-KT&QLCLGD của Sở GD&ĐT ngày 10/9/2010 V/v Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2010-2011

Trang 509 của 526

Danh mục

Đăng nhập