Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1253 ngày 04/11/09 v/v đăng kí cây trồng năm 2009. Công văn 1253 ngày 04/11/09 v/v đăng kí cây trồng năm 2009.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 18.41 kB
Số lần tải: 3108

Công văn 125  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ... Công văn 125 ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính ...

hot!
Ngày đăng: 08/02/2011
Dung lượng: 80.13 kB
Số lần tải: 2568

Công văn 125/SGD&ĐT-KT&QLCLGD  ngày 08/02/2011 V/v Tập trung học sinh tham dự kì thi giải toán trên máy tính khu vực năm học 2010-2011

Công văn 1247 ngày 03/11/09 v/v kiểm tra phổ cập giáo dục năm 2009. Công văn 1247 ngày 03/11/09 v/v kiểm tra phổ cập giáo dục năm 2009.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 53.44 kB
Số lần tải: 3750

Công văn 124/SGDĐT-VP ngày 8/02/2010 v/v dời ngày nộp SKKN. Công văn 124/SGDĐT-VP ngày 8/02/2010 v/v dời ngày nộp SKKN.

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 22.21 kB
Số lần tải: 3248

Công văn 1238 ngày 02/11/09 v/v báo cáo QH cán bộ 2009. Công văn 1238 ngày 02/11/09 v/v báo cáo QH cán bộ 2009.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 157.5 kB
Số lần tải: 3355

Công văn 1236 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia Công văn 1236 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia

hot!
Ngày đăng: 21/10/2010
Dung lượng: 40.87 kB
Số lần tải: 2392

Công văn 1236/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 21/10/2010 V/v triệu tập học sinh dự thi thành lập các đội tuyển thi HSG cấp quốc gia năm học 2010-2011.

icon DS đính kèm CV 1236

Công văn 1201 ngày 22/10/09 v/v đính chính công văn 1200 ngày 21/10/09. Công văn 1201 ngày 22/10/09 v/v đính chính công văn 1200 ngày 21/10/09.

hot!
Ngày đăng: 29/11/2009
Dung lượng: 23.02 kB
Số lần tải: 3906
Trang 508 của 526

Danh mục

Đăng nhập