Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1306 ngày 13/11/09 Công văn 1306 ngày 13/11/09

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 3171

Công văn 1306 ngày 13/11/09 v/v tổ chức cuộc thi thử và vòng sơ kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh cấp trung học năm học 2009-2010.

Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn. Công văn 1305 ngày 13/11/09 v/v mở website của trường THPT Lê Quí Đôn.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 198.88 kB
Số lần tải: 3141

Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III. Công văn 1303 ngày 12/11/09 v/v tham dự Hội thi sáng tạo KHKT lần III.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 247.72 kB
Số lần tải: 3023

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ... Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 ...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 49.72 kB
Số lần tải: 3157

Công văn 1302 ngày 12/11/09 v/v thẩm tra dự toán thu, chi năm 2010 của Phòng GDĐT các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học... Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học...

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 29.25 kB
Số lần tải: 3051

Công văn 1275 ngày 09/11/09 v/v triệu tập CB, GV tham dự hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cấp THCS.

Công văn 1268 ngày 6/11/09 Công văn 1268 ngày 6/11/09

hot!
Ngày đăng: 09/11/2009
Dung lượng: 37.05 kB
Số lần tải: 4179
Công văn 1268 ngày 6/11/09 v/v tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Công văn 1265 ngày 6/11/09 Công văn 1265 ngày 6/11/09

hot!
Ngày đăng: 09/11/2009
Dung lượng: 22.49 kB
Số lần tải: 4322
Công văn 1265 ngày 6/11/09 v/v tổ chức cuộc thi Prudential-Văn hay chữ tốt năm 2009.

Công văn 1259 ngày 04/11/09 v/v đăng kí thi đua năm học 2009-2010. Công văn 1259 ngày 04/11/09 v/v đăng kí thi đua năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 30/11/2009
Dung lượng: 14.59 kB
Số lần tải: 3156
Trang 507 của 526

Danh mục

Đăng nhập