Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẫu kèm theo CV 883-GDTH ngày 12/5/2015. Biểu mẫu kèm theo CV 883-GDTH ngày 12/5/2015.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2015
Dung lượng: 18.16 kB
Số lần tải: 1911

Biểu mẫu kèm theo CV 872-GDTX ngày 12/5/2015. Biểu mẫu kèm theo CV 872-GDTX ngày 12/5/2015.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2015
Dung lượng: 64.5 kB
Số lần tải: 1603

Biểu mẫu kèm theo CV 283-TCCB ngày 6/2/2015. Biểu mẫu kèm theo CV 283-TCCB ngày 6/2/2015.

hot!
Ngày đăng: 10/02/2015
Dung lượng: 17.92 kB
Số lần tải: 2062

Biểu mẫu kèm theo CV 1848 Biểu mẫu kèm theo CV 1848

hot!
Ngày đăng: 27/09/2018
Dung lượng: 72 kB
Số lần tải: 1365

Biểu mẫu kèm theo CV 158/SGD&ĐT-GDTH Biểu mẫu kèm theo CV 158/SGD&ĐT-GDTH

hot!
Ngày đăng: 29/01/2019
Dung lượng: 43.5 kB
Số lần tải: 995

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 880/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn số 880/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 09/05/2017
Dung lượng: 45.22 kB
Số lần tải: 1681

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 15.53 kB
Số lần tải: 2661

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2251/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn số 2251/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 03/11/2017
Dung lượng: 41.5 kB
Số lần tải: 1605

Biểu mẫu kèm theo Công văn số 213_ TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn số 213_ TCCB

hot!
Ngày đăng: 25/01/2016
Dung lượng: 214 kB
Số lần tải: 1813

Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010 Biểu mẩu kèm theo công văn số 128/SGD&ĐT-KHTC ngày 8/2/2010

hot!
Ngày đăng: 08/02/2010
Dung lượng: 24.33 kB
Số lần tải: 2798

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 05/01/2010
Dung lượng: 1.16 MB
Số lần tải: 2838

Biểu mẩu kèm theo công văn số 02/SGD&ĐT-KHTC ngày 04/01/2010 về việc báo cáo thống kê định kỳ nằm học 2009 - 2010

Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu kèm theo Công văn 3091/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 06/12/2016
Dung lượng: 41 kB
Số lần tải: 1889

Biểu mẫu kèm CV 1180-GDTX ngày 8/10/10 Biểu mẫu kèm CV 1180-GDTX ngày 8/10/10

hot!
Ngày đăng: 08/10/2010
Dung lượng: 124.5 kB
Số lần tải: 2498

Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 28.41 kB
Số lần tải: 2661

Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX Biểu mẫu kèm công văn 1254 - TX

hot!
Ngày đăng: 22/09/2011
Dung lượng: 46.5 kB
Số lần tải: 2068

Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 2001-GDTX ngày 21/9/2015. Biểu mẫu báo cáo kèm theo CV 2001-GDTX ngày 21/9/2015.

hot!
Ngày đăng: 16/10/2015
Dung lượng: 110.42 kB
Số lần tải: 1989

Đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo theo biểu mẫu đính kèm.

Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2227/SGD&ĐT-TCCB Biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn số 2227/SGD&ĐT-TCCB

hot!
Ngày đăng: 20/10/2015
Dung lượng: 97.5 kB
Số lần tải: 2266

Biểu mẫu báo cáo biên chế ( kèm CV 124 - TCCB) Biểu mẫu báo cáo biên chế ( kèm CV 124 - TCCB)

hot!
Ngày đăng: 10/02/2012
Dung lượng: 96.5 kB
Số lần tải: 2609

Biểu  mẫu kèm theo CV 726-GDTX Biểu mẫu kèm theo CV 726-GDTX

hot!
Ngày đăng: 14/05/2013
Dung lượng: 380 kB
Số lần tải: 1893

Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr). Biên bản thanh tra thi nghề phổ thông (kèm theo QĐ 34/QĐ-TTr).

hot!
Ngày đăng: 13/08/2014
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 3010
Trang 505 của 515

Danh mục

Đăng nhập