Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Giảm ]

Thông báo cử tuyển của Y ĐH quốc gia năm 2019 Thông báo cử tuyển của Y ĐH quốc gia năm 2019

hot!
Ngày đăng: 03/09/2019
Dung lượng: 476.26 kB
Số lần tải: 898

Thông báo của Phòng Giáo dục mầm non-Sở GD&ĐT. Thông báo của Phòng Giáo dục mầm non-Sở GD&ĐT.

hot!
Ngày đăng: 31/05/2013
Dung lượng: 238.26 kB
Số lần tải: 2417

Thông báo cung cấp bàn ghế HS, GV... Thông báo cung cấp bàn ghế HS, GV...

hot!
Ngày đăng: 20/06/2013
Dung lượng: 1.53 MB
Số lần tải: 2233

Có điều chỉnh

Thông báo danh mục phòng Ngoại ngữ được cung cấp đợt  2/2013. Thông báo danh mục phòng Ngoại ngữ được cung cấp đợt 2/2013.

hot!
Ngày đăng: 16/12/2013
Dung lượng: 100.82 kB
Số lần tải: 2335

Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC Thông báo danh sách các trường chưa nộp báo cáo thống kê cuối năm học 2018-2019 theo công văn số 833/SGD&ĐT-KHTC

hot!
Ngày đăng: 19/06/2019
Dung lượng: 48.5 kB
Số lần tải: 1455

Đề nghị các trường khẩn trương gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch Tài chính

Thông báo danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp năm 2015. Thông báo danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo thống kê tốt nghiệp năm 2015.

hot!
Ngày đăng: 13/08/2015
Dung lượng: 15 kB
Số lần tải: 1952

Đề nghị các đơn vị gửi gấp về Sở GD&ĐT trên hệ thống online thongke.smas.edu.vn, hạn chót ngày 14/8/2015.

Thông báo danh sách học sinh vùng kinh tế khó khăn được hỗ trợ. Thông báo danh sách học sinh vùng kinh tế khó khăn được hỗ trợ.

hot!
Ngày đăng: 09/01/2014
Dung lượng: 590.59 kB
Số lần tải: 3011
Trang 502 của 531

Danh mục

Đăng nhập