Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 830-TrH ngày 27/7/10 v/v xét trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký. CV 830-TrH ngày 27/7/10 v/v xét trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký.

hot!
Ngày đăng: 27/07/2010
Dung lượng: 331.67 kB
Số lần tải: 2638

Thời gian biểu lớp tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng Toán THPT. Thời gian biểu lớp tập huấn chuẩn kiến thức kỹ năng Toán THPT.

hot!
Ngày đăng: 27/07/2010
Dung lượng: 231.29 kB
Số lần tải: 3008

CV 821-VP ngày 26/7/10 v/v góp ý dự thảo tổng kết năm học 2009-2010. CV 821-VP ngày 26/7/10 v/v góp ý dự thảo tổng kết năm học 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 26/07/2010
Dung lượng: 1.31 MB
Số lần tải: 2799

CV 810-TrH ngày 23/7/10 v/v tham gia chương trình Giải thưởng Đông Du. CV 810-TrH ngày 23/7/10 v/v tham gia chương trình Giải thưởng Đông Du.

hot!
Ngày đăng: 23/07/2010
Dung lượng: 429.08 kB
Số lần tải: 2586

BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin. BC tổng kết năm học về Công nghệ thông tin.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 421.16 kB
Số lần tải: 3096

CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School.. CV của Viễn thông Bến Tre v/v triển khai VNPT School..

hot!
Ngày đăng: 22/07/2010
Dung lượng: 133.35 kB
Số lần tải: 6324

CV 798-TrH ngày 21/7/10 v/v dạy-học tiếng Pháp ngoại ngữ 2. CV 798-TrH ngày 21/7/10 v/v dạy-học tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

hot!
Ngày đăng: 21/07/2010
Dung lượng: 146.84 kB
Số lần tải: 2462

CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP. CV 793-TH ngày 20/7/10 v/v tuyển Điều phối viên cộng đồng cho SEQAP.

hot!
Ngày đăng: 21/07/2010
Dung lượng: 49.69 kB
Số lần tải: 2600

CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2.. CV 772 ngày 19/7/10 v/v hướng dẫn thi nghề phổ thông kì 2..

hot!
Ngày đăng: 19/07/2010
Dung lượng: 164.65 kB
Số lần tải: 2996

CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng CV 771 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn hiệu trưởng

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 107.46 kB
Số lần tải: 3822

CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên. CV 770 ngày 16/7/10 v/v tập huấn chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 16/07/2010
Dung lượng: 120.75 kB
Số lần tải: 4630
Trang 502 của 531

Danh mục

Đăng nhập