Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem | [ Tăng ]

CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011. CV 595 - VP ngày 12/5/2011 V/v hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 12/05/2011
Dung lượng: 555.77 kB
Số lần tải: 7083

Tài liệu hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 Tài liệu hội nghị tổng kết năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 25/07/2018
Dung lượng: 472.91 kB
Số lần tải: 7047

Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 Kế hoạch v/v đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017

hot!
Ngày đăng: 30/11/2016
Dung lượng: 582.87 kB
Số lần tải: 7010

CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ. CV số 112-GDTX v/v hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ.

hot!
Ngày đăng: 13/01/2016
Dung lượng: 95.17 kB
Số lần tải: 6961

CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học CV số 2207_VP v/v ứng phó cơn bão số 9 và cho học sinh nghỉ học

hot!
Ngày đăng: 24/11/2018
Dung lượng: 436.35 kB
Số lần tải: 6952

CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013. CV 2208-VP v/v phòng chống cơn bão số 13 năm 2013.

hot!
Ngày đăng: 06/11/2013
Dung lượng: 72.01 kB
Số lần tải: 6922

Dự thảo kết quả sáng kiến năm học 2015 - 2016 Dự thảo kết quả sáng kiến năm học 2015 - 2016

hot!
Ngày đăng: 19/05/2016
Dung lượng: 856.01 kB
Số lần tải: 6889

Các đơn vị xem nếu có ý kiến liên hệ Văn phòng Sở, hạn chót ngày 24/5/2016 để ra quyết định chính thức

File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT. File kèm CV 1164 TrH V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.

hot!
Ngày đăng: 06/09/2011
Dung lượng: 1.09 MB
Số lần tải: 6753

Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016 Kế hoạch 173/KH-TTr v/v thanh tra giáo dục năm học 2015-2016

hot!
Ngày đăng: 28/08/2015
Dung lượng: 1.29 MB
Số lần tải: 6741
Trang 6 của 476