Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Tài liệu phục vụ họp Giao ban lần 2 năm học 2020-2021 Tài liệu phục vụ họp Giao ban lần 2 năm học 2020-2021

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/03/2021
Dung lượng: 165.1 kB
Số lần tải: 685

CV số 377_CTTT v/v thông tin Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin CV số 377_CTTT v/v thông tin Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin

mới! & hot!
Ngày đăng: 03/03/2021
Dung lượng: 2.36 MB
Số lần tải: 411

CV số 368_VP v/v  tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh CV số 368_VP v/v tổng kết thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đề xuất điều chỉnh

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2021
Dung lượng: 549.21 kB
Số lần tải: 330

Cập nhật lại file

Kết luận thanh tra việc thanh tra đột xuất Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Kết luận thanh tra việc thanh tra đột xuất Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn

mới! & hot!
Ngày đăng: 02/03/2021
Dung lượng: 5.73 MB
Số lần tải: 494

CV số 349_VP v/v tổ chức họp Giao ban lần 2 năm học 2020-2021 CV số 349_VP v/v tổ chức họp Giao ban lần 2 năm học 2020-2021

hot!
Ngày đăng: 26/02/2021
Dung lượng: 568.75 kB
Số lần tải: 1422
Trang 1 của 541

Danh mục

Đăng nhập