Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định thanh tra coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT năm học 2020-2021 Quyết định thanh tra coi thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS, lớp 12 THPT năm học 2020-2021

hot!
Ngày đăng: 19/02/2021
Dung lượng: Rỗng
Số lần tải: 1111

Có điều chỉnh năm văn bản (từ 2020 thành 2021)

Thông báo tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi Thông báo tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi

hot!
Ngày đăng: 19/02/2021
Dung lượng: Rỗng
Số lần tải: 275

Thông báo số 05/TB-TTr về việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi Thông báo số 05/TB-TTr về việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi

hot!
Ngày đăng: 18/02/2021
Dung lượng: Rỗng
Số lần tải: 962
Trang 1 của 540

Danh mục

Đăng nhập