Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010 Công văn số 02/SGD&ĐT về việc báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 04/01/2010
Dung lượng: 28.85 kB
Số lần tải: 2753

Công văn số 02 ngày 04/01/2010 về việc Báo cáo thông kê định kỳ năm học 2009 - 2010

Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT... Quyết định 124 ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 160.58 kB
Số lần tải: 3407

Quyết định 124/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/12/2009 V/v thành lập Ban bồi dưỡng học sinh tham dự kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ... Công văn 1512 ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn đội tuyển HSG lớp 12 ...

hot!
Ngày đăng: 01/01/2010
Dung lượng: 46 kB
Số lần tải: 2796

Công văn 1512/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 31/12/2009 về việc Thông báo kết quả thi chọn học sinh vào các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm học 2009-2010.

Xem danh sách đính kèm:

icon Dinhkem_CV1512_09

Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX Biểu mẫu kèm Công văn 1502-GDTX

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 28.41 kB
Số lần tải: 2363

Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI. Công văn 1502/SGDĐT-GDTX ngày 29/12/09 v/v báo cáo sơ kết HKI.

hot!
Ngày đăng: 31/12/2009
Dung lượng: 49.9 kB
Số lần tải: 2911

Giấy mời số 80/GM-SGD&ĐT ngày 28/12/2009 về việc giao dự toán năm 2010 Giấy mời số 80/GM-SGD&ĐT ngày 28/12/2009 về việc giao dự toán năm 2010

hot!
Ngày đăng: 29/12/2009
Dung lượng: 31.96 kB
Số lần tải: 2739

Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa ... Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa ...

hot!
Ngày đăng: 28/12/2009
Dung lượng: 84.1 kB
Số lần tải: 2730

Công văn 1493/SGD%ĐT-KHTC ngày 25/12/2009 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giáo đoạn 2008-2012 trong 2 năm 2008-2009

(Đề nghị Phòng GD chuyển Văn bản này đến UBND các Huyện, Thành phố)

Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 137.12 kB
Số lần tải: 4045

Công văn số 1472/SGD&ĐT về việc Kiểm tra, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2009 - 2010

Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 36.51 kB
Số lần tải: 2932

Công Văn 1480/SGD&ĐT-VP ngày 23/12/2009 về việc lắp đặt trực tuyến cầu truyền hình

Công Văn số 1479 Đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh Công Văn số 1479 Đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 209.6 kB
Số lần tải: 2769

Công văn số 1479/SGD&ĐT-GDMN ngày 23/12/2009 về việc đăng ký kiểm tra công nhận GVDG, NV nấu ăn giỏi cấp tỉnh Năm học 2009 - 2010

Công văn số 1473 Mời dự Hội nghị báo cáo viên chuyên đề Công văn số 1473 Mời dự Hội nghị báo cáo viên chuyên đề

hot!
Ngày đăng: 23/12/2009
Dung lượng: 27.59 kB
Số lần tải: 2970

Công văn số: 1473/SGD&ĐT-GDTrH ngày 23/12/2009 về việc mời dự Hội nghị báo cáo viên chuyên đề

Danh mục trang bị thiết bị Danh mục trang bị thiết bị

hot!
Ngày đăng: 22/12/2009
Dung lượng: 65.19 kB
Số lần tải: 3098

Thông báo tuyển dụng công chức -Ngành Kế toán Thông báo tuyển dụng công chức -Ngành Kế toán

hot!
Ngày đăng: 22/12/2009
Dung lượng: 26.63 kB
Số lần tải: 5369

Công văn của BHXH v/v thay đổi qui trình cấp lại, đổi thẻ. Công văn của BHXH v/v thay đổi qui trình cấp lại, đổi thẻ.

hot!
Ngày đăng: 22/12/2009
Dung lượng: 74.68 kB
Số lần tải: 4692

CV 1463 ngày 21/12/09 v/v sơ kết HKI năm 2009-2010. CV 1463 ngày 21/12/09 v/v sơ kết HKI năm 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 21/12/2009
Dung lượng: 77.5 kB
Số lần tải: 3384
Trang 458 của 465

Danh mục

Đăng nhập