Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 383 ngày 21/4/10 v/v cử học sinh dự lễ 30/4 và tham gia ĐH TDTT. CV 383 ngày 21/4/10 v/v cử học sinh dự lễ 30/4 và tham gia ĐH TDTT.

hot!
Ngày đăng: 21/04/2010
Dung lượng: 65.38 kB
Số lần tải: 2331

Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10. Thông báo về tài liệu Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 32.3 kB
Số lần tải: 2959

CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức. CV 373 ngày 20/4/10 v/v điều động viên chức.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 68.59 kB
Số lần tải: 3303

CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010. CV 372 ngày 20/4/10 v/v giao biên chế sự nghiệp năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 123.64 kB
Số lần tải: 2952

CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế. CV 371 ngày 20/4/10 v/v phê duyệt quy chế.

hot!
Ngày đăng: 20/04/2010
Dung lượng: 37.16 kB
Số lần tải: 2554

Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học. Bảng tổng hợp chi phí học sau đại học.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 79.15 kB
Số lần tải: 2598

CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT. CV 367 ngày 19/4/10 v/v họp trực tuyến bàn về giải pháp ôn thi TN THPT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 48.62 kB
Số lần tải: 2467

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 19/04/2010
Dung lượng: 99.63 kB
Số lần tải: 2971

CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. CV 365 ngày 16/4/10 v/v thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

hot!
Ngày đăng: 16/04/2010
Dung lượng: 131.17 kB
Số lần tải: 2863
Trang 447 của 465

Danh mục

Đăng nhập