Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn 1035 ngày 10/9/2010 Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011 Công văn 1035 ngày 10/9/2010 Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

hot!
Ngày đăng: 10/09/2010
Dung lượng: 56.62 kB
Số lần tải: 2273

Công văn 1035/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 10/9/2010 V/v Báo cáo tình hình tập trung học sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Công văn 1032 ngày 10/9/ 2010 Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12... Công văn 1032 ngày 10/9/ 2010 Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9, lớp 12...

hot!
Ngày đăng: 10/09/2010
Dung lượng: 197.53 kB
Số lần tải: 4392

Công văn số 1032/SGD&ĐT-KT&QLCLGD của Sở GD&ĐT ngày 10/9/2010 V/v Hướng dẫn tổ chức kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2010-2011

CV 1031-CN ngày 9/9/10 v/v chi thù lao công tác khảo sát nhu cầu BD CBQL. CV 1031-CN ngày 9/9/10 v/v chi thù lao công tác khảo sát nhu cầu BD CBQL.

hot!
Ngày đăng: 10/09/2010
Dung lượng: 216.07 kB
Số lần tải: 2489

TB của UBND tỉnh v/v áp dụng mức tiền thưởng mới theo NĐ 42 TB của UBND tỉnh v/v áp dụng mức tiền thưởng mới theo NĐ 42

hot!
Ngày đăng: 09/09/2010
Dung lượng: 235.37 kB
Số lần tải: 4597

Kết quả đánh giá SKKN (tt). Kết quả đánh giá SKKN (tt).

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 385.5 kB
Số lần tải: 11309

Kết quả đánh giá sáng kiến kinh nghiệm. Kết quả đánh giá sáng kiến kinh nghiệm.

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 334.54 kB
Số lần tải: 3463

File kèm CV 1020-TrH (THPT). File kèm CV 1020-TrH (THPT).

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 425 kB
Số lần tải: 14918

File kèm CV 1020-TrH (THCS). File kèm CV 1020-TrH (THCS).

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 397.5 kB
Số lần tải: 2305

CV 1020-TrH ngày 8/9/10 v/v HD công tác GDTC, GDQP-AN. CV 1020-TrH ngày 8/9/10 v/v HD công tác GDTC, GDQP-AN.

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 168.07 kB
Số lần tải: 2608

CV 1005-KHTC ngày 06/9/10 v/v góp ý dự thảo mức học phí mới . CV 1005-KHTC ngày 06/9/10 v/v góp ý dự thảo mức học phí mới .

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 389.02 kB
Số lần tải: 2736

HD thực hiện phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC" HD thực hiện phong trào thi đua "XDTHTT, HSTC"

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 206.47 kB
Số lần tải: 2523

TB v/v điều động, bổ nhiệm cán bộ cơ quan Sở GD&ĐT TB v/v điều động, bổ nhiệm cán bộ cơ quan Sở GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 58.31 kB
Số lần tải: 2922

1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT 1007cv TrH ngày 08/9/10 về việc Trả lời ý kiến của trường NDTEKT

hot!
Ngày đăng: 08/09/2010
Dung lượng: 102.35 kB
Số lần tải: 2349

Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học. Thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 256.78 kB
Số lần tải: 4497
Trang 430 của 465

Danh mục

Đăng nhập