Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 539_KT v/v tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông CV số 539_KT v/v tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

hot!
Ngày đăng: 20/03/2021
Dung lượng: 1.49 MB
Số lần tải: 608

Bổ sung lịch tư vấn

CV số 522_TrH-TX v/v cập nhật số liệu dạy học ngoại ngữ năm 2020 CV số 522_TrH-TX v/v cập nhật số liệu dạy học ngoại ngữ năm 2020

hot!
Ngày đăng: 19/03/2021
Dung lượng: 480.34 kB
Số lần tải: 619

Điều lệ Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2021 Điều lệ Giải Việt dã Báo Đồng Khởi năm 2021

hot!
Ngày đăng: 17/03/2021
Dung lượng: 6.09 MB
Số lần tải: 204

CV số 456_VP V/v chuyển tài liệu Cẩm nang chuyển đổi số CV số 456_VP V/v chuyển tài liệu Cẩm nang chuyển đổi số

hot!
Ngày đăng: 15/03/2021
Dung lượng: Không rõ
Số lần tải: 444

Tài liệu liên kết đến :https://drive.google.com/file/d/1Rj98cW1F3XvunBS9fXwUO7u_z5v4f6v-/viewusp=sharing Liên kết được tạo ngày :T2, 2021-Th03-15 10:50

CV số 455_TH v/v tập huấn triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”  cấp tiểu học năm học 2020-2021 CV số 455_TH v/v tập huấn triển khai chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp tiểu học năm học 2020-2021

hot!
Ngày đăng: 12/03/2021
Dung lượng: 465.09 kB
Số lần tải: 685

5 bộ tài liệu GD ATGT gửi qua mail các Phòng GD&ĐT

Trang 5 của 547

Danh mục

Đăng nhập