Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2406_TCCB v/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2018 CV số 2406_TCCB v/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2018

hot!
Ngày đăng: 25/12/2018
Dung lượng: 83.89 kB
Số lần tải: 1042

QĐ v/v thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký QĐ v/v thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký

hot!
Ngày đăng: 25/12/2018
Dung lượng: 235.84 kB
Số lần tải: 516

CV 1788_VP hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 công tácPháp chế CV 1788_VP hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 công tácPháp chế

hot!
Ngày đăng: 24/12/2018
Dung lượng: 682.77 kB
Số lần tải: 614

Kế hoạch liên tịch tổ chức Trại huấn luyện Trần Văn Ơn năm 2019 Kế hoạch liên tịch tổ chức Trại huấn luyện Trần Văn Ơn năm 2019

hot!
Ngày đăng: 19/12/2018
Dung lượng: 1.72 MB
Số lần tải: 1187
Trang 4 của 446

Danh mục

Đăng nhập