Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 2052_VP v/v triển khai đăng ký "Đơn vị học tập" năm 2018 CV số 2052_VP v/v triển khai đăng ký "Đơn vị học tập" năm 2018

hot!
Ngày đăng: 31/10/2018
Dung lượng: 232.54 kB
Số lần tải: 648

CV số 2040_VP v/v làm  việc với các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố CV số 2040_VP v/v làm việc với các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố

hot!
Ngày đăng: 30/10/2018
Dung lượng: 523.05 kB
Số lần tải: 1041

Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Huệ Quyết định thanh tra trường THPT Nguyễn Huệ

hot!
Ngày đăng: 30/10/2018
Dung lượng: 91.23 kB
Số lần tải: 702

Đính kèm Công Văn 2009-TCCB Đính kèm Công Văn 2009-TCCB

hot!
Ngày đăng: 23/10/2018
Dung lượng: 1.39 MB
Số lần tải: 2122

CV 1993 v/v tuyển dụng viên chức bổ sung năm học 2018 - 2019 CV 1993 v/v tuyển dụng viên chức bổ sung năm học 2018 - 2019

hot!
Ngày đăng: 22/10/2018
Dung lượng: 123.94 kB
Số lần tải: 2101

Kết luận số 49/KL-TTr Kết luận Thanh tra trường THPT Sương Nguyệt Anh Kết luận số 49/KL-TTr Kết luận Thanh tra trường THPT Sương Nguyệt Anh

hot!
Ngày đăng: 22/10/2018
Dung lượng: 825.18 kB
Số lần tải: 866
Trang 3 của 438

Danh mục

Đăng nhập