Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Dự kiến danh sách CB, GV tham gia Đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có điều chỉnh, bổ sung. Dự kiến danh sách CB, GV tham gia Đoàn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có điều chỉnh, bổ sung.

hot!
Ngày đăng: 22/07/2020
Dung lượng: 19.6 MB
Số lần tải: 2706

Có kèm theo tài liệu tập huấn thanh tra

Nhắc nộp báo cáo thống kê theo CV 1269_KHTC ngày 26/6/2020. Nhắc nộp báo cáo thống kê theo CV 1269_KHTC ngày 26/6/2020.

hot!
Ngày đăng: 20/07/2020
Dung lượng: 32.5 kB
Số lần tải: 613
Trang 10 của 523

Danh mục

Đăng nhập