Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019 Giấy mời họp thảo luận dự toán năm 2019

hot!
Ngày đăng: 13/11/2018
Dung lượng: 274.68 kB
Số lần tải: 1620

CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non CV số 948 v/v thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 128.01 kB
Số lần tải: 998

QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non QĐ số 946 v/v thành lập các Đoàn đánh giá ngoài trường mầm non

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 211.37 kB
Số lần tải: 879

CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch CV số 2113_TrH-TX v/v triển khai giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch

hot!
Ngày đăng: 09/11/2018
Dung lượng: 114.16 kB
Số lần tải: 1032

CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS CV số 2111_KHTC v/v triển khai thực hiện công văn số 12006/BTC-QLCS

hot!
Ngày đăng: 08/11/2018
Dung lượng: 3.56 MB
Số lần tải: 1766

CV số 2089_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2018-2019 CV số 2089_TrH-TX v/v hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 06/11/2018
Dung lượng: 272.15 kB
Số lần tải: 3024
Trang 9 của 446

Danh mục

Đăng nhập