Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Danh sách CBCCVC đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2019 Danh sách CBCCVC đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế đợt 1/2019

hot!
Ngày đăng: 02/01/2019
Dung lượng: 708.9 kB
Số lần tải: 1944

Bổ sung trang 5

CV số 2425_CTTT v/v xây dựng kế hoạch phòng ngừa  bạo lực học đường CV số 2425_CTTT v/v xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

hot!
Ngày đăng: 28/12/2018
Dung lượng: 509.42 kB
Số lần tải: 1028

CV 2421-KHTC v/v báo cáo tăng giảm tài sản năm 2018 CV 2421-KHTC v/v báo cáo tăng giảm tài sản năm 2018

hot!
Ngày đăng: 26/12/2018
Dung lượng: 1.91 MB
Số lần tải: 1054

Đính kèm Thông tư 144

CV số 2415_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 CV số 2415_KHTC v/v đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018

hot!
Ngày đăng: 26/12/2018
Dung lượng: 204.26 kB
Số lần tải: 1033

CV số 2406_TCCB v/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2018 CV số 2406_TCCB v/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại CBCCVC năm 2018

hot!
Ngày đăng: 25/12/2018
Dung lượng: 83.89 kB
Số lần tải: 1223

QĐ v/v thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký QĐ v/v thanh tra trường THPT Trương Vĩnh Ký

hot!
Ngày đăng: 25/12/2018
Dung lượng: 235.84 kB
Số lần tải: 707
Trang 9 của 452

Danh mục

Đăng nhập