Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019 CV số 924_KHTC v/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí coi thi THPT QG 2019

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 276.17 kB
Số lần tải: 1179

CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động CV số 922_VP v/v lắp đặt máy bán hàng tự động

hot!
Ngày đăng: 07/06/2019
Dung lượng: 370.64 kB
Số lần tải: 930

CV số 901_TCCB v/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2020 CV số 901_TCCB v/v xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2020

hot!
Ngày đăng: 04/06/2019
Dung lượng: 1.69 MB
Số lần tải: 3041

V/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019 V/v thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia 2019

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 78.57 kB
Số lần tải: 1256

QĐ v/v thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019 QĐ v/v thành lập đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT QG năm 2019

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 748.54 kB
Số lần tải: 1349

QĐ v/v cử công chức, viên chức đi học lớp TC LLCT-HC khóa 27 QĐ v/v cử công chức, viên chức đi học lớp TC LLCT-HC khóa 27

hot!
Ngày đăng: 03/06/2019
Dung lượng: 331.54 kB
Số lần tải: 1437

Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT QG tại tỉnh Bến Tre năm 2019 Kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT QG tại tỉnh Bến Tre năm 2019

hot!
Ngày đăng: 31/05/2019
Dung lượng: 4.09 MB
Số lần tải: 1519
Trang 8 của 468

Danh mục

Đăng nhập