Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW CV số 1820_TCCB v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

hot!
Ngày đăng: 24/09/2018
Dung lượng: 176.35 kB
Số lần tải: 822

CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018 CV số 1805_VP v/v tổ chức Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2018

hot!
Ngày đăng: 20/09/2018
Dung lượng: 299.14 kB
Số lần tải: 752

CV số 1800_VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019 CV số 1800_VP v/v tổ chức họp giao ban lần 1 năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 19/09/2018
Dung lượng: 2.37 MB
Số lần tải: 2091

CV số 1784_VP v/v hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2018 CV số 1784_VP v/v hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2018

hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 152.3 kB
Số lần tải: 555

Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 17/09/2018
Dung lượng: 995.59 kB
Số lần tải: 1222
Trang 8 của 438

Danh mục

Đăng nhập