Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV số 1591_CTTT v/v tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT CV số 1591_CTTT v/v tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT

hot!
Ngày đăng: 21/08/2018
Dung lượng: 198.13 kB
Số lần tải: 997

Hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

hot!
Ngày đăng: 20/08/2018
Dung lượng: 9.87 MB
Số lần tải: 6489

Điều chỉnh phụ lục 4, 5

CV số 1573_TrH-TX v/v giới thiệu Bộ sách Tin học cấp THCS CV số 1573_TrH-TX v/v giới thiệu Bộ sách Tin học cấp THCS

hot!
Ngày đăng: 17/08/2018
Dung lượng: 91.83 kB
Số lần tải: 1564

Quyết định khen thưởng thành tích Trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 100% năm học 2017-2018 Quyết định khen thưởng thành tích Trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 100% năm học 2017-2018

hot!
Ngày đăng: 16/08/2018
Dung lượng: 196.37 kB
Số lần tải: 2645

Bằng khen nhận tại Văn phòng Sở, tiền thưởng chuyển khoản về các trường

Quyết định khen thưởng thành tích học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc gia, khu vực và học sinh đỗ thủ khoa kì thi THPT QG 2018 Quyết định khen thưởng thành tích học sinh đạt giải cao trong các kì thi quốc gia, khu vực và học sinh đỗ thủ khoa kì thi THPT QG 2018

hot!
Ngày đăng: 16/08/2018
Dung lượng: 549.24 kB
Số lần tải: 2607

Tiền thưởng chuyển khoản cho các trường

Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 Thông báo lịch công tác Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

hot!
Ngày đăng: 14/08/2018
Dung lượng: 4.58 MB
Số lần tải: 2634

Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018 Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018

hot!
Ngày đăng: 13/08/2018
Dung lượng: 352.88 kB
Số lần tải: 2114

Các trường đăng thông báo này lên website của trường và dán lên bảng thông báo

Trang 6 của 431

Danh mục

Đăng nhập