Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ v/v thanh tra trường Phổ thông Hermann Gmeiner QĐ v/v thanh tra trường Phổ thông Hermann Gmeiner

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/10/2018
Dung lượng: 105.71 kB
Số lần tải: 181

1958TrH v/v Triệu tập Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THPT 1958TrH v/v Triệu tập Hội thảo Nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử THPT

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/10/2018
Dung lượng: 170.95 kB
Số lần tải: 343

1957TrH v/v cung cấp số liệu tính tốc độ đổi mới công nghệ 1957TrH v/v cung cấp số liệu tính tốc độ đổi mới công nghệ

mới! & hot!
Ngày đăng: 15/10/2018
Dung lượng: 155.93 kB
Số lần tải: 329

CV 1930-TCCB v/v tuyển dụng viên chức bổ sung năm học 2018 - 2019 huyện Mỏ Cày Bắc CV 1930-TCCB v/v tuyển dụng viên chức bổ sung năm học 2018 - 2019 huyện Mỏ Cày Bắc

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 321.29 kB
Số lần tải: 1805

CV 1929-TCCB v/v tuyển dụng viên chức  năm học 2018 - 2019 Tp. Bến Tre CV 1929-TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 Tp. Bến Tre

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 354.99 kB
Số lần tải: 1374

CV 1927-TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 huyện Giồng Trôm CV 1927-TCCB v/v tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 huyện Giồng Trôm

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 539.58 kB
Số lần tải: 1389

CV 1952 v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng CV 1952 v/v Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 79.47 kB
Số lần tải: 270

Công văn 1950 v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Công văn 1950 v/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 77 kB
Số lần tải: 326

Đính kèm Công văn 1947/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/10/2018 Đính kèm Công văn 1947/SGD&ĐT-KHTC ngày 11/10/2018

mới! & hot!
Ngày đăng: 12/10/2018
Dung lượng: 424.81 kB
Số lần tải: 463

cv 1919 V/V tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 huyện Châu Thành cv 1919 V/V tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 huyện Châu Thành

hot!
Ngày đăng: 09/10/2018
Dung lượng: 92.4 kB
Số lần tải: 1702
Trang 1 của 435

Danh mục

Đăng nhập