Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ thanh tra xét TNTHCS của các PGD. QĐ điều động CB-GV làm nhiệm vụ thanh tra xét TNTHCS của các PGD.

hot!
Ngày đăng: 28/05/2010
Dung lượng: 111.69 kB
Số lần tải: 3096

CV 558 ngày 28/5/10 v/v cử cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN. CV 558 ngày 28/5/10 v/v cử cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN.

hot!
Ngày đăng: 28/05/2010
Dung lượng: 176.91 kB
Số lần tải: 2455

KH bồi dưỡng Hiệu trưởng T.PT theo hình thức liên kết VN-Singapore. KH bồi dưỡng Hiệu trưởng T.PT theo hình thức liên kết VN-Singapore.

hot!
Ngày đăng: 28/05/2010
Dung lượng: 190.11 kB
Số lần tải: 2764

Mẫu báo cáo EMIS cuối năm 2009-2010. Mẫu báo cáo EMIS cuối năm 2009-2010.

hot!
Ngày đăng: 26/05/2010
Dung lượng: 439.38 kB
Số lần tải: 2238

CV 542 ngày 26/5/10 v/v nhắc b/c kết quả đánh giá PTTĐ  "XDTHTT, HSTC". CV 542 ngày 26/5/10 v/v nhắc b/c kết quả đánh giá PTTĐ "XDTHTT, HSTC".

hot!
Ngày đăng: 26/05/2010
Dung lượng: 48.25 kB
Số lần tải: 2249

Công văn 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010 Công văn 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 151.37 kB
Số lần tải: 2444

Công văn số 539/SGD&ĐT-KTQLCLGD ngày 25/5/2010 của Sở GD&ĐT V/v Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010

icon Mẫu báo cáo kèm theo Công văn 539

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ... Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng ...

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 92.89 kB
Số lần tải: 2588

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre lần IX năm 2010.

Công văn hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP Công văn hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 120.61 kB
Số lần tải: 2744

Công văn 48/CTĐBCLGDTH ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cấp công trình xây dựng phòng học của Chương trình SEQAP

CV 538 ngày 25/3/10 v/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT. CV 538 ngày 25/3/10 v/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 65.63 kB
Số lần tải: 2933

Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị về HĐ coi thi Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị về HĐ coi thi

hot!
Ngày đăng: 25/05/2010
Dung lượng: 49.23 kB
Số lần tải: 2177

Công văn số 537/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 25/5/2010 V/v Tập trung hồ sơ thi của các đơn vị đăng kí dự thi về Hội đồng coi thi

CV điều chỉnh gói cước ưu đãi dành cho trường học, giáo viên. CV điều chỉnh gói cước ưu đãi dành cho trường học, giáo viên.

hot!
Ngày đăng: 24/05/2010
Dung lượng: 118.96 kB
Số lần tải: 3966

CV 524 ngày 21/5/10 v/v cử CB tham dự giao lưu "CBQL cơ sở GDMN toàn quốc". CV 524 ngày 21/5/10 v/v cử CB tham dự giao lưu "CBQL cơ sở GDMN toàn quốc".

hot!
Ngày đăng: 21/05/2010
Dung lượng: 42.8 kB
Số lần tải: 2263

PGD Ba Tri

PGD Mỏ Cày Nam

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp.. Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp..

hot!
Ngày đăng: 21/05/2010
Dung lượng: 261.45 kB
Số lần tải: 2799

Báo cáo số 51/BC-SGD&ĐT ngày 19/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Báo cáo Kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2009-2010

Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục (tiếp theo). Tài liệu, biểu mẫu kế hoạch phát triển giáo dục (tiếp theo).

hot!
Ngày đăng: 20/05/2010
Dung lượng: 795.68 kB
Số lần tải: 2124
Trang 446 của 469

Danh mục

Đăng nhập