Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Công văn số 120/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hoàn thành hồ sơ dự thi học sinh giỏi quốc gia ... Công văn số 120/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Hoàn thành hồ sơ dự thi học sinh giỏi quốc gia ...

hot!
Ngày đăng: 04/02/2010
Dung lượng: 43.88 kB
Số lần tải: 1811

Công văn số 120/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/2/2010 của Sở GD&ĐT  V/v Hoàn thành hồ sơ dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2009-2010

Công văn 118/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2010 v/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên... Công văn 118/SGDĐT-GDMN ngày 4/2/2010 v/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên...

hot!
Ngày đăng: 04/02/2010
Dung lượng: 52.26 kB
Số lần tải: 2278

V/v giới thiệu chuyên viên, cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra công nhận GVDG cấp tỉnh, cấp học Mầm non.

Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

hot!
Ngày đăng: 03/02/2010
Dung lượng: 52.69 kB
Số lần tải: 1839

Công văn 108/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 02/02/2010 V/v Báo cáo số liệu liên quan thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010

icon Mẫu Danh sách cán bộ, giáo viên coi, chấm thi

icon Mẫu báo cáo dự kiến số liệu thí sinh dự thi

Dự thảo Báo cáo họp giao ban lần 2 (kèm theo CV 98 ngày 29/1/2010). Dự thảo Báo cáo họp giao ban lần 2 (kèm theo CV 98 ngày 29/1/2010).

hot!
Ngày đăng: 01/02/2010
Dung lượng: 139 kB
Số lần tải: 3357

Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo. Quyết định thành lập đoàn thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo.

hot!
Ngày đăng: 01/02/2010
Dung lượng: 267.3 kB
Số lần tải: 3105

Công văn 90/SGDĐT-TCCB ngày 27/01/2010 v/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ. Công văn 90/SGDĐT-TCCB ngày 27/01/2010 v/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp chức vụ.

hot!
Ngày đăng: 29/01/2010
Dung lượng: 46.15 kB
Số lần tải: 2688

Các TT GDTX.

Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn... Công văn 79/SGDĐT-GDTH ngày 26/1/2010 v/v thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn...

hot!
Ngày đăng: 29/01/2010
Dung lượng: 67.48 kB
Số lần tải: 1937

CV thông báo lập danh sách đăng kí khám và hướng dẫn điều trị cho học sinh khiếm thính.

Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD. Công văn 76/SGDĐT-GDCN ngày 26/1/2010 v/v bồi dưỡng CBQLGD.

hot!
Ngày đăng: 26/01/2010
Dung lượng: 45.62 kB
Số lần tải: 2303

Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng... Công văn 72/SGDĐT-GDTrH ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng...

hot!
Ngày đăng: 22/01/2010
Dung lượng: 91.1 kB
Số lần tải: 3222

Công văn 72 ngày 22/1/2010 v/v hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên trường trung học.

Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng" Thông báo 04 ngày 21/1/2010 v/v nhận sách "Bến Tre Đồng Khởi anh hùng"

hot!
Ngày đăng: 21/01/2010
Dung lượng: 90.86 kB
Số lần tải: 2224

Các Phòng GD&ĐT ; Các trường THPT ; các TT GDTX ; TT KTTH-HN tỉnh ; trường Hermann Gmeiner ; trường Nuôi dạy TEKT.

Trang 425 của 435

Danh mục

Đăng nhập