Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

KH truyền thông, tập huấn CTMTQG "Nước sạch và VSMTNT" năm 2010. KH truyền thông, tập huấn CTMTQG "Nước sạch và VSMTNT" năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 551.29 kB
Số lần tải: 2265

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 298.78 kB
Số lần tải: 3147

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 248.76 kB
Số lần tải: 2889

CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học. CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 65 kB
Số lần tải: 3017

Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010 Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 1722

KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010. KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010.

hot!
Ngày đăng: 05/07/2010
Dung lượng: 279.64 kB
Số lần tải: 3394

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 4988

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010 Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 42.42 kB
Số lần tải: 2334

Công văn số 704/SGDĐT_GDTrH ngày 02/07/2010 về việc Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng ...

Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 229.58 kB
Số lần tải: 3308

Công văn số 698/SGD&ĐT-TCCB ngày 02/7/2010 về việc cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục.

Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 59.9 kB
Số lần tải: 2025

Công văn số 694/SGDĐT-GDMN ngày 01/07/2010 về việc hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi.

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015 Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 24.17 kB
Số lần tải: 1828

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 201 (Phòng KHTC)

CV 685 ngày 29/6/10 v/v lập dự toán kì thi tuyển vào lớp 10 THPT. CV 685 ngày 29/6/10 v/v lập dự toán kì thi tuyển vào lớp 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 29/06/2010
Dung lượng: 42.5 kB
Số lần tải: 1977
Trang 425 của 452

Danh mục

Đăng nhập