Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 08/07/2010
Dung lượng: 54.49 kB
Số lần tải: 2285

TB lịch quyết toán quý 1 năm 2010. TB lịch quyết toán quý 1 năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 85.05 kB
Số lần tải: 2120

Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT" Tài liệu kèm theo Kế hoạch truyền thông, tập huấn CTMTQG "NS&VSMTNT"

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 824.51 kB
Số lần tải: 6115

KH truyền thông, tập huấn CTMTQG "Nước sạch và VSMTNT" năm 2010. KH truyền thông, tập huấn CTMTQG "Nước sạch và VSMTNT" năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/07/2010
Dung lượng: 551.29 kB
Số lần tải: 2190

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 298.78 kB
Số lần tải: 3071

QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT. QĐ cử CBGV làm nhiệm vụ thanh tra coi thi TS 10 THPT.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 248.76 kB
Số lần tải: 2813

CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học. CV của UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch thời gian năm học.

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 65 kB
Số lần tải: 2939

Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010 Kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX năm 2010

hot!
Ngày đăng: 06/07/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 1645

KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010. KH tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học hè 2010.

hot!
Ngày đăng: 05/07/2010
Dung lượng: 279.64 kB
Số lần tải: 3318

Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 202.54 kB
Số lần tải: 4907

Công văn số 705/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/7/2010 về việc Bồi dưỡng về giảng dạy cho giáo viên trung học.

Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010 Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng HT theo hình thức liên kết VN_S năm 2010

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 42.42 kB
Số lần tải: 2262

Công văn số 704/SGDĐT_GDTrH ngày 02/07/2010 về việc Mời họp BTC các lớp bồi dưỡng ...

Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục Cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục

hot!
Ngày đăng: 02/07/2010
Dung lượng: 229.58 kB
Số lần tải: 3233

Công văn số 698/SGD&ĐT-TCCB ngày 02/7/2010 về việc cử cán bộ đào tạo sau đại học ngành quản lý giáo dục.

Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi Công văn hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 59.9 kB
Số lần tải: 1949

Công văn số 694/SGDĐT-GDMN ngày 01/07/2010 về việc hưởng ứng Kế hoạch tẩy giun cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi.

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015 Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 2015

hot!
Ngày đăng: 01/07/2010
Dung lượng: 24.17 kB
Số lần tải: 1754

Mẫu dự toán NSNN giai đọan 2011 - 201 (Phòng KHTC)

Trang 421 của 448

Danh mục

Đăng nhập