Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẩu kèm theo CV số 599 ngày 8/6/2010. Biểu mẩu kèm theo CV số 599 ngày 8/6/2010.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 161.89 kB
Số lần tải: 1795

CV 599 ngày 8/6/10 v/v gửi báo cáo kế hoạch và mô hình VANPRO. CV 599 ngày 8/6/10 v/v gửi báo cáo kế hoạch và mô hình VANPRO.

hot!
Ngày đăng: 08/06/2010
Dung lượng: 28.45 kB
Số lần tải: 1943

QĐ điều động CB làm nhiệm vụ thanh tra xét TN THCS.. QĐ điều động CB làm nhiệm vụ thanh tra xét TN THCS..

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 52.24 kB
Số lần tải: 2087

CV 590 ngày 7/6/10 v/v HD thực hiện quy trình đánh giá SKKN. CV 590 ngày 7/6/10 v/v HD thực hiện quy trình đánh giá SKKN.

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 118.05 kB
Số lần tải: 2485

QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình dạy tiếng Pháp QĐ thành lập HĐ coi thi TN THPT chương trình dạy tiếng Pháp

hot!
Ngày đăng: 07/06/2010
Dung lượng: 64.61 kB
Số lần tải: 1811

Danh sách trường chưa báo cáo thống kê cuối năm. Danh sách trường chưa báo cáo thống kê cuối năm.

hot!
Ngày đăng: 04/06/2010
Dung lượng: 14 kB
Số lần tải: 1724

File kèm CV 586/SGD&ĐT-GDTrH File kèm CV 586/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 2162

CV 586 ngày 3/6/10 v/v sơ kết 2 năm PTTĐ "Xây dựng THTT, HSTC". CV 586 ngày 3/6/10 v/v sơ kết 2 năm PTTĐ "Xây dựng THTT, HSTC".

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 54.25 kB
Số lần tải: 1817

CV 578 ngày 3/6/10 v/v mời chấm SKKN. CV 578 ngày 3/6/10 v/v mời chấm SKKN.

hot!
Ngày đăng: 03/06/2010
Dung lượng: 191.14 kB
Số lần tải: 2622

CV của UBND về tiếp tục mở rộng thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg. CV của UBND về tiếp tục mở rộng thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg.

hot!
Ngày đăng: 02/06/2010
Dung lượng: 159.79 kB
Số lần tải: 1922

CV 576 ngày 2/6/10 v/v hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. CV 576 ngày 2/6/10 v/v hưởng ứng Ngày môi trường thế giới.

hot!
Ngày đăng: 02/06/2010
Dung lượng: 138.24 kB
Số lần tải: 1686

Trường ĐH Sài Gòn thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2. Trường ĐH Sài Gòn thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2.

hot!
Ngày đăng: 02/06/2010
Dung lượng: 236.01 kB
Số lần tải: 2555

CV 563 ngày 31/5/10 v/v đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học. CV 563 ngày 31/5/10 v/v đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học.

hot!
Ngày đăng: 02/06/2010
Dung lượng: 256.03 kB
Số lần tải: 1700
Trang 418 của 442

Danh mục

Đăng nhập