Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Biểu mẫu kèm theo CV 992-TCCB Biểu mẫu kèm theo CV 992-TCCB

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 52.5 kB
Số lần tải: 2044

TB kế hoạch nghiên cứu CT BD Hiệu trưởng trường phổ thông. TB kế hoạch nghiên cứu CT BD Hiệu trưởng trường phổ thông.

hot!
Ngày đăng: 01/09/2010
Dung lượng: 88.02 kB
Số lần tải: 2934

CV 793/SGD&ĐT-VP về Ý kiến phản hồi về các SKKN xếp loại A cấp ngành CV 793/SGD&ĐT-VP về Ý kiến phản hồi về các SKKN xếp loại A cấp ngành

hot!
Ngày đăng: 31/08/2010
Dung lượng: 40.78 kB
Số lần tải: 2971

Các SKKN xếp loại A cấp ngành sẽ lần lượt được đăng lên website Sở GD&ĐT, mục "Sáng kiến kinh nghiệm"

CV 988-TrH ngày 31/8/10 v/v thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS, THPT.. CV 988-TrH ngày 31/8/10 v/v thực hiện dạy học môn Toán cấp THCS, THPT..

hot!
Ngày đăng: 31/08/2010
Dung lượng: 189.13 kB
Số lần tải: 2472

CV 980-TrH ngày 30/8/10 v/v HD triển khai SMS thông qua hệ thống VNPT School. CV 980-TrH ngày 30/8/10 v/v HD triển khai SMS thông qua hệ thống VNPT School.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 398.81 kB
Số lần tải: 2276

CV v/v áp dụng mẫu thiết kế nhà vệ sinh cho các trường tiểu học. CV v/v áp dụng mẫu thiết kế nhà vệ sinh cho các trường tiểu học.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 104.87 kB
Số lần tải: 2415

CV 982-VP ngày 30/8/10 v/v chuẩn bị họp trực tuyến. CV 982-VP ngày 30/8/10 v/v chuẩn bị họp trực tuyến.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 31.73 kB
Số lần tải: 2006

CV 981- KHTC ngày 30/8/10 v/v kinh phí tập huấn phần mềm VEMIS. CV 981- KHTC ngày 30/8/10 v/v kinh phí tập huấn phần mềm VEMIS.

hot!
Ngày đăng: 30/08/2010
Dung lượng: 26.75 kB
Số lần tải: 1934

CV 973-VP v/v xin ý kiến các SKKN xếp loại A cấp tỉnh CV 973-VP v/v xin ý kiến các SKKN xếp loại A cấp tỉnh

hot!
Ngày đăng: 27/08/2010
Dung lượng: 2.34 MB
Số lần tải: 3155

CV 971- VP ngày 26/8/10 v/v chuẩn bị hội nghị giao ban lần thứ 1. CV 971- VP ngày 26/8/10 v/v chuẩn bị hội nghị giao ban lần thứ 1.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 45.98 kB
Số lần tải: 1923

Thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ. Thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 191.63 kB
Số lần tải: 2007

Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ. Thông báo thông tin xét tuyển NV2 vào các trường ĐH-CĐ.

hot!
Ngày đăng: 26/08/2010
Dung lượng: 44.14 kB
Số lần tải: 2033
Trang 418 của 452

Danh mục

Đăng nhập