Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 943-TH ngày 20/8/10 v/v tổng kết 5năm xây dựng trường TH ĐCQG. CV 943-TH ngày 20/8/10 v/v tổng kết 5năm xây dựng trường TH ĐCQG.

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 133.18 kB
Số lần tải: 2040

Danh sách học sinh nhận học bổng Hồ Hảo Hớn. Danh sách học sinh nhận học bổng Hồ Hảo Hớn.

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 90.44 kB
Số lần tải: 1895

Trao học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2010 Trao học bổng Hồ Hảo Hớn năm 2010

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 77.38 kB
Số lần tải: 2451

Công văn số 37/HKH ngày 20/8/2010 của Hội Khuyến học tỉnh về việc cấp học bổng Hồ Hảo hớn năm 2010.

Thông báo lịch công tác ngành GD&ĐT năm học 2010-2011. Thông báo lịch công tác ngành GD&ĐT năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 20/08/2010
Dung lượng: 374.59 kB
Số lần tải: 3324

Thông báo đóng tiền mua phôi bằng tốt nghiệp. Thông báo đóng tiền mua phôi bằng tốt nghiệp.

hot!
Ngày đăng: 19/08/2010
Dung lượng: 18.63 kB
Số lần tải: 2102

CV của UBND tỉnh v/v phân công thành viên UBND tỉnh dự lễ khai giảng. CV của UBND tỉnh v/v phân công thành viên UBND tỉnh dự lễ khai giảng.

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 46.61 kB
Số lần tải: 2073

CV 931-MN ngày 18/8/10 v/v tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mâm non CV 931-MN ngày 18/8/10 v/v tổ chức ngày hội ngày lễ ở trường mâm non

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 58.09 kB
Số lần tải: 2156

Biểu mẫu kèm theo CV 927-TCCB Biểu mẫu kèm theo CV 927-TCCB

hot!
Ngày đăng: 18/08/2010
Dung lượng: 58.92 kB
Số lần tải: 1984

HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011. HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2010
Dung lượng: 565.04 kB
Số lần tải: 3169

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ... Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ...

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 28.84 kB
Số lần tải: 1662

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/8/2010 về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011.

icon Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 - năm học 2010-2011

Trang 416 của 448

Danh mục

Đăng nhập