Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ. CV 462 ngày 10/5/10 v/v HD chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với CBQL TTHTCĐ.

hot!
Ngày đăng: 10/05/2010
Dung lượng: 47.13 kB
Số lần tải: 1915

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010. Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 224.26 kB
Số lần tải: 2554

Kế hoạch số 17/ KH-SGD&ĐT ngày 07/5/2010, về việc Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2010.

Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP Công văn góp ý Dự thảo NĐ của CP

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 36.54 kB
Số lần tải: 1910

Công văn số 449/SGD&ĐT - TCCB ngày 7/5/2010, về việc góp ý dự thảo NĐ của CP.

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010 Công văn hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 661.51 kB
Số lần tải: 4601

Công văn số 450/SGD&ĐT - VP ngày 07/3/2010 về việc  hướng dẫn xét khen thưởng năm học 2009 - 2010

CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC. CV v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC.

hot!
Ngày đăng: 07/05/2010
Dung lượng: 285.77 kB
Số lần tải: 1757

Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua... Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 109.07 kB
Số lần tải: 2028

Kế hoạch 16/KH-SGD&ĐT ngày 06/5/2010,  Kiểm tra, đánh giá kết quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " các trường THPT năm học 2009 - 2010.

Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ... Quyết định thanh lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm ...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 61.57 kB
Số lần tải: 2038

Quyết định số 120/QĐ-SGD&ĐT về thành lập Ban tổ chức Tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS.

Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT... Công văn kiềm tra hồ sơ dăng ký dự thi tốt nghiệp THPT...

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 130.64 kB
Số lần tải: 1868

Công văn số 442/SGD&ĐT -TTr về việc kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2009 - 2010.

Thông báo phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Thông báo phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT

hot!
Ngày đăng: 06/05/2010
Dung lượng: 60.96 kB
Số lần tải: 2310

Thông báo số 14/TB-SGD&ĐT về việc phân công Ban Giám đốc Sở GD&ĐT.

Mẫu dự toán SEQAP gửi Phòng GD&ĐT các huyện Mẫu dự toán SEQAP gửi Phòng GD&ĐT các huyện

hot!
Ngày đăng: 05/05/2010
Dung lượng: 39.5 kB
Số lần tải: 1922

CV tạm ngưng bổ sung kinh phí các nội dung chi ngoài dự toán. CV tạm ngưng bổ sung kinh phí các nội dung chi ngoài dự toán.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 60.47 kB
Số lần tải: 2028

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010 Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 84.39 kB
Số lần tải: 2771

Công văn 434/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 04/5/2010 của Sở GD&ĐT về việc Cử GV tham gia coi thi tốt nghiệp THPT năm 2010

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 15.53 kB
Số lần tải: 1884

Biểu mẫu kèm theo công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH

Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010 Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 2009- 2010

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 99.94 kB
Số lần tải: 2425

Công văn số 433/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/5/2010 về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2009 -2010

Kế hoạch  tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS Kế hoạch tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 203.99 kB
Số lần tải: 1837

Kế hoạch số 15/KH-SGDĐT ngày 04/5/2010 về việc tập huấn phần mềm quản lý trường học V.EMIS cho các trường THPT và Trung tâm GDTX

CV 432 ngày 4/5/10 v/v cử CBQL tham gia dự BD kiến thức QP-AN năm 2010. CV 432 ngày 4/5/10 v/v cử CBQL tham gia dự BD kiến thức QP-AN năm 2010.

hot!
Ngày đăng: 04/05/2010
Dung lượng: 47.59 kB
Số lần tải: 1821
Trang 415 của 435

Danh mục

Đăng nhập