Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản điều hành tác nghiệp


Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011. HD thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 17/08/2010
Dung lượng: 565.04 kB
Số lần tải: 3111

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ... Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 ...

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 28.84 kB
Số lần tải: 1654

Công văn 922/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/8/2010 về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010-2011.

icon Kết quả phúc khảo tuyển sinh lớp 10 - năm học 2010-2011

Mẫu thống kê thiết bị đầu năm học 2010-2011. Mẫu thống kê thiết bị đầu năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 80 kB
Số lần tải: 1994

Đề nghị các PGD và đơn vị trực thuộc gởi báo cáo công tác chuẩn bị CSVC, sách và TBDH đầu năm học (mẫu đính kèm) về Phòng Kế hoạch-Tài chính hoặc vovannhien@bentre.edu.vn trước ngày 25/8/2010.

CV 921-VP ngày 16/8/10 v/v dự lễ khai giảng năm học 2010-2011. CV 921-VP ngày 16/8/10 v/v dự lễ khai giảng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 77.08 kB
Số lần tải: 2214

HD dạy học môn tiếng Anh cấp THCS, THPT. HD dạy học môn tiếng Anh cấp THCS, THPT.

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 278.91 kB
Số lần tải: 2529

Bản đặt mua sách GD kỹ năng sống (kèm CV 903-TrH). Bản đặt mua sách GD kỹ năng sống (kèm CV 903-TrH).

hot!
Ngày đăng: 16/08/2010
Dung lượng: 58.18 kB
Số lần tải: 3869

CV 912-TrH ngày 13/8/10 v/v Xét, trao học bổng năm 2010 CV 912-TrH ngày 13/8/10 v/v Xét, trao học bổng năm 2010

hot!
Ngày đăng: 13/08/2010
Dung lượng: 178.03 kB
Số lần tải: 2147

TB v/v nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên. TB v/v nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên.

hot!
Ngày đăng: 12/08/2010
Dung lượng: 92.99 kB
Số lần tải: 2501

CV 896-VP ngày 11/8/10 v/v tổ chức khai giảng năm học 2010-2011. CV 896-VP ngày 11/8/10 v/v tổ chức khai giảng năm học 2010-2011.

hot!
Ngày đăng: 11/08/2010
Dung lượng: 154.07 kB
Số lần tải: 3406

CV của Sở Tư pháp v/v sử dụng biểu mẫu Giấy khai sinh mới. CV của Sở Tư pháp v/v sử dụng biểu mẫu Giấy khai sinh mới.

hot!
Ngày đăng: 11/08/2010
Dung lượng: 58.12 kB
Số lần tải: 2771

Đăng ký và nhận cây trồng năm 2010 Đăng ký và nhận cây trồng năm 2010

hot!
Ngày đăng: 10/08/2010
Dung lượng: 26.08 kB
Số lần tải: 2367

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về GDMN. Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về GDMN.

hot!
Ngày đăng: 10/08/2010
Dung lượng: 99.5 kB
Số lần tải: 2423
Trang 415 của 446

Danh mục

Đăng nhập